flygvinge.jpg (10083 bytes)

Numreringen av silvervingar m/36

go nr 208/1940

Flygarmärke m/36 till flygvapnets uniform i överensstämmelse med go 276/1936 fastställes att utformas även i försilvrad metall.

Stockholms Slott den 10 maj 1940

På nådigaste befallning
Per Edvin Sköld

/Paul R. af Uhr

Följande vpl ff kat D (Reservflygare) har tilldelats nedanstående serienummer av märket i silver (och gäller alltså endast de s/n som är angivna med fet stil). Serienummer inom parentes i de fall då de senare i karriären även förvärvade vingarna i guld. (GV) Serienumren på m/36 i silver föregås av bokstaven R som står för "Reserv" till skillnad mot m/36 märken i gulmetall som endast har ett serienummer präglat på dess baksida.svingar.jpg (1679 bytes)Litenpil.gif (67 bytes)RFS I.   9 av (32) <28% [kända märkesinnehavare  i procent]

  Alm, Staffan. GFSU F6. KTH tillsammans med Bratt från 1936. Ing. vid SAAB. 395 flygtimmar i FV.
  Andersson, Torvald (1913-1982). GFSU F2. S 5. Grundare av Airtaco. Se vidare nedan under anm.handarleft.gif (183 bytes)
Banér Jan 1912-1957. GFSU F8. Reservoff 1942.
Berg, Olof f.1908. GFSU F2. Reservofficer 1942. Sv återlämnade? GV nr?
Berglund, Sigurd f.1919. Flyghaveri †12/8-41. Kollision i luften med B5 ur F6 vid Ljugarn.
R14 Bratt, Erik 1916-2010. Personalia beskr. på indexsidan och andra sidor på denna "sajt"(se även nedan vid anm.)handarleft.gif (183 bytes)
R18 Bryant-Meissner, Rudolf "Bam". 1915-2010. GFSU F8. J8, J9. Fik. Björkvallsflyg. RAK 1949-72. 10.000 tim
R23/R82 Freiholtz, Rune (1916 -1991). GFSU F3. S16. Svensk Flygtjänst 1941-75. Slutade flyga 1975 pga sjukdom.
R12/R130 Gernandt, Anders f.1916. GFSU F8. Provflygare hos Hägglund. Robotbyrån Arboga (SFT 6/90, ÖFS 2/92)handarleft.gif (183 bytes)
Gibson, Per, f.1916. GFSU F8 (I/U)*
Helgstrand, Anders (1918-1985) GFSU F8. Bl.a. flygchef och adm. chef vid Sterling Airways. (SFT 2/95) handarleft.gif (183 bytes)
Högstedt, Agne f.1914 GFSU F6. Flyghaveri †11/2 -41. Markkollision Storön SO om Kalix med B 4.
Israelsson nä Irestedt, Erik, (1912-1990). Taxiflyg AB. GFSU F2. F5. Framgångsrik afffärsman och direktör.
Jacobsson, Allan f.1912. GFSU F2. Reservuoff (sg) -42. Flyghaveri †1946 i Halmstad med civil Tiger Moth.
Jansson, Erik Birger f.1914. GFSU F2. Fik? F5 fll. Svensk Flygtjänst; (Svenska Vingar 8 - Målflyg) handarleft.gif (183 bytes)
R33/R84 Johansson nä Sannerfelt, Börje f.1916. GFSU F3. 793tim flygtid i FV. Ostermans, Sthlm:s Aero. Egen verksamhet.
Johnsson, Arne Stellan. Flyghaveri †14/9-40 med B3 ur F1 ca. 6 km väst Vänersborg.
Krook, Carl Georg Bengt  f.1917. Flyghaveri †7/11-42 med S17BS 17125 ur F2 i Ullnasjön.
Krook Erik 1915-1983. GFSU F2. Res.off 42. TL F17 44-46. Flög kort tid under 40-talet som flygstyrman i ABA.
Köhnke, Rickard.1916-1976. GFSU F6. Captain. "Huddinge brädgård", Köpenhamnspendeln m.m.
Lindström, Sten Sture. Flyghaveri †14/9-40 med B3 ur F1 sex km väst Vänersborg.
R25 Lundborg, Sven-Åke  f.1915, GFSU F2. S6, S9 S12. Waco Junkers W 34 m.m.
R31 Lundström, Thorsten  f.1918, GFSU F6. GV nr 6809/6810. TL F10 1943-1978  till pension.
R10/R142 Magnusson, Anders Bertil f.1918. Fik.  Mellan 1944-73. Aerotransport, SAS. 20.000 flygtimmmar
Nilsson, Nils Johan  f.1917. Flyghaveri †17/8-41 vid  Arboga i en S16A ur F3
Nordberg, Thore Melker f.1915. Flyghaveri †15/1-45 i en civil Coudron Simoun.
Olow, Bengt. GFSU F6. Reservoff 42. Provflygare & testpilot bl.a. Lansen 52, Draken 55. Avliden 1968.
Olsson, Erik  f.1916. GFSU F3. TL F3.
Pettersson, Agne. GFSU F3. TL i FV från 40-talet fram till pensionen 1971
Sjögren, Sven. GFSU F6 (I/U)*
Wedholm, Per-Erik  f.1918. GFSU F3. Flyghaveri †30/4-40 med Sk14 endast tio dagar efter skolslut.
R26   Ålund, Govert. GFSU F2. Flög bl.a. S 5 A-D, S 6A, S 9, S 12, S 17 BS (SFT 2/96, 4/98 & i AoH 03-2005) handarleft.gif (183 bytes)
Av de totalt 34 eleverna i RFS-I fick 32 av dessa sig tilldelade silvervingar. Eleven Bengtsson, BEN - "Molnets broder" -  föll på "mindre lämplighet" innan skolan var slut.
Eleven af Petersens, dock ej vad gäller "olämplighet" utan snarare tvärtom. Han slutade skolan frivilligt och for över och hjälpte Finland i vinterkriget. (Eric Boberg).

Anm.1handar4.gif (182 bytes)

Torvald Andersson blev Sveriges förste tidningsflygare och därmed kan man säga att han lade grunden till det svenska inrikesflyget! Han tog som 23-åring sitt certifikat år 1937 och blev 1941 yrkesflygare vid AB Björkvallsflyg. Den 5 september 1941 har Torvald Andersson och hans mekaniker i Björkvallsflygs Percival Vega Gull under målflygning strax utanför Väddö blivit beskjutna av ett tyskt fartyg. Trots att brand utbröt ombord och där Torvald, stående ute på vingen på grund av den våldsamma hettan, lyckas han med att ta ned dem helskinnade på vattnet. För denna insats tilldelas han Stockholms Tidningens guldmedalj för "berömlig flygargärning" för 1941. År 1944 byter Björkvallsflyg namn till Skandinavisk Aero och 1948 går det upp i SAS, varvid de flesta av piloterna inkl Torvald blir arbetslösa och börjar i bolaget Lapsa Panama som bl.a. flyger kontraband till Israel. År 1950 grundar han Aeroscandia, som i augusti blir AIRTACO (uttytt som Air Torvald Andersson & CO), med kontrakt för DN/Expressen, med vilket det svenska tidningsflyget därmed får sitt genombrott. År 1957 bildas inrikesflygbolaget Linjeflyg LIN genom avtal mellan Airtaco:s ägare Dagens Nyheter och Stockholms Tidningen samt SAS, där Torvald blir flygchef fram till 1963 för att därefter tjänstgöra som instruktör fram till pensionen år 1977. Under sin långa flygarbana kom Torvald Andersson att logga mer än 20.200 flygtimmar. Ödets ironi gör att han avlider efter fall från en balkong 1982. handar4.gif (182 bytes) Om Erik Bratt och Draken läser man mera i bl.a. flygtidningen MACH nr 9.. Bratt är bl.a. författare till böckerna "Silvervingar", "Människor och flygande maskiner", "Folk och flyg" samt red. för "Älg-Gustafs Pojke"

svingar.jpg (1679 bytes)Litenpil.gif (67 bytes)RFS II.    handarleft.gif (183 bytes) 16(54) 29%

R?? Abrahamsson, Allan. GFSU F9. Flyghaveri †21/1 1959 i en Gloster Meteor vid Visby
R60 Ahrenberg, Alf Esse. GFSU F9. Flyghaveri †7/4 1941 med J8 ur F9. Kollision i luften över Trollhättan.
Andersson., Åke f.1915 GFSU F4. TL F15 1946-66.
Berglund, Evert f.1917-2002. GFSU F9.
Berglund, Rune f.1919. GFSU F4. Flyghaveri †24/3 1944 i en Fox Moth vid Frösön.
R54/R79 Brismar, Torsten 1918-2002. GFSU F9. Provflygare. Sterling Airways.
Bäckström, Ingvar. GFSU F9 (I/U)*
Cassel, Nils 1918-1975. GFSU F9. KSAK.
Eiritz, Erik 1912-1963. GFSU F4. Gävle Fk. Civ.ing.
Ekeroth, Gunnar, GFSU F9 (I/U)*
Eriksson, Bengt Anders f.1919. GFSU F1. TL F12.
Falck, Gösta f.1914. GFSU F9. F:a Avia, Visby.
Hasselhuhn, Olof f.1919. GFSU F9. Flyghaveri †8/9 -42 i J11 vid viken V. Vallda 3 km S. Särö.Anm 5.handarleft.gif (183 bytes)
Hjelm, Ragnar 1917-2001. GFSU F9
Hultin, Torgny 1915-2009. GFSU F9. TL Bulltofta.
R52 Huzell, Ove 1919-2008. GFSU F9. Flög B3 & Tp 82 1953-73 på F8 för FOA "m.fl." Ostermans. Anm 3.handarleft.gif (183 bytes)
R65 Hydén, Gösta "Jesper" 1917-1996. GFSU F9. J8, J11 fll TL, styrman, fll egen flygskola: Skolchef Stockholms FS
Jonsing, T. 1918-1957. GFSU F4. Segelflyg diplom A nr 27 år 1937. Norrlandsflyg
Kellin, Bengt 1914-1994. GFSU F4. Helikopterutbildning 1947. Luftfartsinspektionen från 1945
Klintman, Bertil. GFSU F9. Flyghaveri †13/4-42 i J11 ur F9 i trakten av Kiruna.
Lambert-Meuller, Ove f.1911. GFSU F9. Flyghaveri †14/3-41 luftkoll med J11 ur F9 i Piteåtrakten.
Larsson nä Lihuvud, Sigurd 1914-1983. GFSU F9. TL F8, F17, F4.
R69/R88 Leijonflycht, Gustaf 1917-2007. GFSU F9. Fask 24/7-41 efter koll. med G Wikner över Marstrand.
R85 Lindblad, Leif. GFSU F1 Flög B3. Flyghaveri †1948 mellan Agnar Viking och  en RAF-maskin.
R50 Lindelöw, Eide 1919-2004. GFSU F9.  Civil karriär TSA, Scanair, SAS & bl.a.  IALPA, ICAO.
Lindgren, Ludvig 1918-2005. GFSU F9. 1944 fll på F5. ABA, SAS. (SFT 5/95) handarleft.gif (183 bytes)
R81/R90 Lundin, Evert 1919-1998. GFSU F4.Anm.6handarleft.gif (183 bytes)
R47 Malmqvist, Wilhelm f.1914. GFSU F9. Fask J11 25/6-41 koll. med J11 2536 vid Stenungsund.
R48 Malmsten, Olof 1918-2011. GFSU F9. J8. Sv Flygtjänst 1944 till pension 1982. (Svenska vingar 8 Målflyg)handarleft.gif (183 bytes)
Mellström, Karl-Einar. GFSU F4. Flyghaveri †26/3-43 med B5 ur F4 vid Sunne.
Morell, Sven. GFSU F9. Avliden 1947.
Mörnhed, Henning 1916-1989. GFSU F1. Reservoff 1942.
R70 Nilsson, Bertil f.1915. GFSU F9 (I/U)*
Nilsson, Gunnar E.1915-1994. GFSU F9. Skandinavisk Aero. SFT 5/92 sid.139-142handarleft.gif (183 bytes)
R55 Nilsson, George.1917-1941. GFSU F9. Flyghaveri †7/4-41 i J8 över Trollhättan. (Bok: "På Jakt med Gloster")handarleft.gif (183 bytes)
Nilsson, Rune f. 1917. Vpl-nr 767 45/38. GFSU F9.
Nordvall, Karl Emil 1915-1996. GFSU F1. TL F1. SAS.

Norling, Göran 1915-1953. GFSU F9. Flög civilt bl.a  Linköping & Gävle FK

R49 Persson nä Tuneryd, Allan. GFSU F9. Flyghaveri †25/2-42 i J11 ur F9 vid Nordannälden, Ånn
Persson, Ivan. GFSU F9. Civil fik. 1946 Ingenjör vid Kockums?
R43/R76 Peterson, Olov "Olle" Martin.1916-1995. GFSU F9. TL. GV nr 6802/6803*
R46 Pettersson nä Darsenius, Gunnar 1918-94. GFSU F9. TL F9 1942-62 GV 6871& 6872 (Bok:"Jaktflyg")Anm.4.handarleft.gif (183 bytes)
Ryman, Yngve.1919-1989. GFSU F4. TL F4.
R61/R93 Sjöberg, Agne. 1918-1989. GFSU F4. TL F15. GV?
Stenbäck, Bertil GFSU F9. Flyghaveri †6/12-42 med J11 ur F9 vid Bolstad i Dalsland.
Sundberg, Berti.l 1918-2004. GFSU F9. Fask Piteåtrakten koll Lambert-Meuller som omkom. SAS.
R58 Svensson, Assar N. 1919 -2005. GFSU F9. (se anm.1 nedan). (Bok: "Från spinn till Topproll")handarleft.gif (183 bytes)
R68 Svensson, Gösta Lennart 1917-1994. GFSU F9. F7, F21. Stabs-TL till pensionen1977.
R74 Wahlström, Lars G. 1917-2008. GFSU F9.
Wallin, Olov f.1916. GFSU F9 (I/U)*
Weibull, Jan f.1917. GFSU F9. Res.off 42. Flyghaveri †15/3-50 civilt segel-fpl Malmö/Bulltofta.
Wiklund, Lennart. 1917-2002. GFSU F1.
R77 Wikner, Gunnar 1916-2008. GFSU F9. Kollision med Lejonflycht under övning. Fask 24/7-41. anm. 2 handarleft.gif (183 bytes)
Wimmercrantz, Ale Julius. 1917-2005. GFSU F9.

Anm.handar4.gif (182 bytes) Inte mindre än tre fjärdedelar av eleverna ur RFS-2 kom att göra GFSU vid F9 Kgl. Göta Flygflottilj.
Anm.1:
Svensson, Assar Natanael. Privatflygcert 1938 fik 1941 och fll FRS Eslöv. Provflygarutbildning 1943 och provflygare FFVS J22 på Bromma. Uppvisningsflygare. 5½ år  i FV som vpl ff. Muck 30/6 1945 och krigsplacerades F21 samtidigt som han befordrades till sergeant, men kom aldrig att inkallas efter 1945. Framgångsrik företagsledare och VD Skellefteå Gummifabriks AB (Skega).Teknologie hedersdoktor. [Assar.Svensson].
Anm.2: Wikner, G. Privatflygcert 1939. Deltog i flygvapnets 5-grupp för flyguppvisningar under Grels Naeslund i april 1941. Fortsatt GFSU på F 9 Säve. Fick GV nr 1729/1730**efter att ha genomgått reservofficerskurs år 1942. Fk 1943. Kontrollflygare under 15 år vid CVM/ FC. Flygingenjör på stat och chef för motoravd. 1945. Flygdirektör 1953. Flög följande flygvapentyper: Sk 11, Sk 12, Sk 14, Sk 15, Sk 25, Sk 50, B 4, B 17, J 8, J 9, J11, J 20, J 22, J 26 samt S 14 Fieseler Storch. Deltog under beredskapstiden i en s.k."ferry-flygning" av en nödlandad amerikansk B-24 Liberator i egenskap av svensk kontrollofficer. Flygningen utfördes av amerikansk attachépersonal men medgav att Wikner "fick känna på spakarna från förarplats".
En av Wikners båda GV förkommen varför s/n ej är bekant, men med stor sannolikt nr 1730. [G. Wikner].
Anm.3: Ove Huzell: Ingenjör och försäljningschef  Aero Service. Intervjuad i boken "Bortom horisonten": Freddy Stenboms Förlag 2002 [Andersson/Hellström].
Anm.4:  Darsenius SV påträffad av sonen Bo som är källa till denna info. och s/n på GV.
Anm.5: Källa: via A. Pemer 2012/01.(Sveriges dödsbok 19190608).
Anm.6: Källa: via Alexander Lundin (med dokumentation juni 2012).


svingar.jpg (1679 bytes)Litenpil.gif (67 bytes)RFS III.   14(60) 23%

R96 Bergén, Lennart 1919-2006. GFSU F1. TL F17 1945-74. [2006-11-24 SV R96. Källa: Bo Bergén]
Brauer, Magnus f.1917. GFSU F1 (I/U)*
Bülow, Olof (1915-1981). GFSU F10. Svensk Flygtjänst. (Svenska Vingar 8 Målflyg)handarleft.gif (183 bytes)
Christiansson, Åke f.1913, GFSU F1 (I/U)*
!R106 Edde, Ulf f.1919. GFSU F1. F6.  B3, B5.  Hkp-utb. Ostermans och SAAB hkp avdelning.
Edin, Sven. GFSU F3. Flyghaveri †10/6-42 med S16 Caproni ur F3 i Nyköpingstrakten.
Elfsberg, Anders Gunnar 1918-1953. GFSU F10. Omkom flygolycka DN:s Lockheed Lodestar Jönköping.
R???/R13 Elfving, Curt f.1917. GFSU F6. F2, F6, F16, Skandinavisk Aero, Björkvallsflyg, Lintaverken m.m.
R123 Gnosspelius, Dag,1914-1981. GFSU F10. Ingenjör SFA. [Serienr via Tomas Rendalen]
R345/R346 Gudmundsson, Gunnar 1918-99. GFSU F3. 800t i FV. Airtaco/LIN 1952 till pens -76. Flygtid >19.000 t.
R117/R9 Gustafsson, Erik f.1919. GFSU F10. Flög bl.a. J 8, B 4 och J 20
  Gustavsson; Rolf. GFSU F10. Finlandsfrivillig F19 (nr 124) mek.
  Hallner, Åke f 1915. GFSU F10. (I/U)*
  Hedén, Gösta 1915-93 GFSU F6. B4, B5, B17, J33 m.fl. Provflyg FC och CVV. 12.000 t. (SFT 4/91, 5/92, Kontakt 79)
  von Heidenstam, Hans R:son f.1918. GFSU F10. Flyghaveri †9/3-43 i J11 ur F9 vid Björlanda. se anm².handarleft.gif (183 bytes)
R103/R6 Hogman, Gunnar f.1919. GFSU F10. Vpl ff i 1054 dagar med 1046 starter/500 t. Flög bl.a. J8 och J9
  Ihrman, Hans f.1919.GFSU: Fullföljde ej GFSU på flottilj.³
R99/R12! Isaksson, Sven f.1917. GFSU F10. Flög J8, J20, J22, B4, B5.
  Jacobsson, Howard. GFSU F10. Fik. Provflygare. Flyghaveri †25/1-51 med SAAB:s J 29 -prototyp 26001.
  Jansson nä Eneholm, Axel f.1919. GFSU F1. Haveri -43 med RAK:s SE-KAA  [FM 10/89]¹handarleft.gif (183 bytes)
R137 Johansson nä Tengler, Arne 1916-1997. GFSU F3. Spaningsflög under beredskapen. F:a Flygtrafik Örebro.
  Larsson, Harald (1915-2001). GFSU F1. B3. Svensk Flygtjänst. (Sv.Vingar 8)handarleft.gif (183 bytes)
  Larsson, nä Funcke, Rune f.1919. GFSU F10. Ingenjör vid LIN.
!R36/R98 Lind, Evald T. G. 1918-2006. GFSU F10. Flög J 8, J 9, J 22, B 4 och S 9. 554 t. 1290 starter. Anm 4.handarleft.gif (183 bytes)
  Lindahl, Nils f.1917. GFSU F10. (I/U)*
  Lindblad, Ingvar(1919-87) GFSU F10. Fik, fll FRS. Flyglärare Värmlandsflyg, TSA. Linjeflyg.
R3 Lindelöf, Claes f.1917. GFU flygtid 143 tim. GFSU: Fullföljde ej GFSU på flottilj.³
Lindström, Stig 1914-1989. GFSU: B3 på F1. Ostermans, Ahrenbergsflyg, DN-flyg. (FM 5-6/87)handarleft.gif (183 bytes)
  Ljunggren, Gunnar 1917-1989. GFSU vid F1. Affärsverksamhet: familjeföretaget Aronzons Bokbinderi.
Martinsson, John. GFSU vid F10. F19 (nr 928) mek. Flyghaveri †9/9-43 vid Vättern med civ. fpl
  Nilsson nä Sönnerstam, Evan f.1919. GFSU F10. TL vid F14 1947-80.
Nilsson, Bror Torsten f.1918. GFSU F7. Flyghaveri †3/7-41 med B16A ur F7 i närheten av Tun.
Nilsson, Helge. GFSU F1 (I/U)*
Nilsson, Carl Johan f.1918. Fullföljde ej GFSU på flottilj.³
Nordgren, Gunnar 1915-1989. GFSU F3.(I/U)*
R104/R116 Nordin, Gösta 1918-1998. GFSU F10. B4, J8 och J20. Lv- och Ls- flygning  med Klemm 35.
R??? Olsson, Per-Olov f.1914. GFSU F3. Res.off 43. SV återl & en vinge donerad FVM. GV 1731/1732. (SFT 3/91)handarleft.gif (183 bytes)
Persson nä Tommos, Gustav 1919-1992. GFSU F6. (Det var han som var "Skattkistan" i Bratts bok SV, se s.39 SFT 6/06).handarleft.gif (183 bytes)
R?/R113 Pehrsson nä Uddborn,(1943-04-09) Hans-Gustaf 1919-2010. GFSU F1. Civil fik. 1946 ingenjör Kockums. AK Skåne.
Persson nä Hagermark, Olle 1917-1980. GFSU F10. CVA,CVV och CVM Provflygare vid SAAB. Capt Jemen, TSA, LIN. se Anm.handarleft.gif (183 bytes)
Pettersson nä Rodell, Bertil f.1918, GFSU F3. F19 (nr 918) mek. Fik. 1949 capt i Nordiskt Missionsflyg.
Pettersson, Knut Erik f.1919. GFSU F10. Flyghaveri †28/5 1942 med J20 ur F10 vid Rinkaby
Pettersson nä Pallér, Tage M. 1918-84. F19 mek. GFSU F10, F7 S16 B17 Sv Flygtjänst (Sv vingar 8)handarleft.gif (183 bytes)
Qvarnström, Carl-Otto f.1918. GFSU F10. (I/U)*
Rosell, Arne f.1919. GFSU F3(I/U)*
Rosenberg, Eric1918-1987. GFSU F3. Nordisk Aerotjänst, Målflyg.
Rosenkvist, Gunnar. GFSU: Fullföljde ej GFSU på flottilj³. (I/U)*
Ryberg, Erik. f.1912, GFSU F10. Reservoff 1942. ABA, SAS.
Sandblom, Carl. 1908-1984. GFSU F10. Reservoff 1942.
Skogsberg, Arne. 1917-1985. GFSU F6.(I/U)*
R97/R* Smith, Lennart f.1917. GFSU F10. Fick GV som TL på F10 1945-1972. Pens. som major. (SFT 3/92)handarleft.gif (183 bytes)
Smitt, Evald. Björkvallsflyg fr.1942. Flyghaveri †27/6 1944 civ. fpl typ Caudron Simoun vid Hästholmen i Vättern.
Steinmark, Rune f. 1915. GFSU F10. Res.off 42. Capt. SAS. En motor lossnade -52 på Alf Viking (SFT 3/00)handarleft.gif (183 bytes)
Swensson, Per-Olof. 1914-1984. Finlandsfrivillig 39-40. GFSU F10? (PDF): Endast frivilliga vid Radio Königsberg  = sökord
Söderblom-Englund, Sten. GFSU F10. 5/2-41 fask J8. Sannolikt omkommen under "Atlantic ferryflight" 1965 SE-EKP
R???/R132 Torberger, Sten f.1916. GFSU F3. Reservoff 1942 och erhöll GV. Pension 1966.*
!R106        Westerberg, Hans f.1917. GFSU F10. J 8 och J 22. (Uppger samma s/n SV som Edde !)
Wetterholm, Lars-Erik f.1917.  GFSU F10. Flyghaveri †10/5-43 med Sk12 i Ljungbyhedstrakten
Widholm, Gustaf f.1916. GFSU F10. Flyghaveri †18/3-41 med J 8 ur F10 vid Rinkabytrakten.
Wijkander, Nils f.1916. GFSU F10(I/U)*

Anm.handar4.gif (182 bytes)

 

¹ FM = Flyghistoriskt Månadsblad s.163: "SE-KAA:s sista timmar över Västerbotten" (Totalhaveri utan dödlig utgång)
² von Heidenstam: F19 (nr 900), Reservofficer 1942 varvid han erhöll GV.
³ vad var anledningen till att dessa ej påbörjade GFSU ?
Lind, Evald. Firmapilot SFA från 1946.Länsflygchef FFK 1967-78. Startade Trollflyg AB tillsammans med Anders Rogberg, VD 1975-78. Utgiven bok 2006 "Vägen till Barkarby - mina memoarer"- boken 160 sidor är utgiven av förf. som avled våren 2006.
Pallér, Tage "Pither" var en av Svensk Flygtjänsts mer färgstarka piloter och är den som i historien har loggat flest flygtimmar på SAAB 17 (Åke Hall: Svenska Vingar 8 "Målflyg" s.82).

Olle Hagermark Den 20 november 2010 var det på dagen 65 år sedan skolflygplanet Saab Safir premiärflög. Safir byggdes i 323 exemplar, varav flertalet exporterades till militära och civila kunder i en mängd olika länder. Numera är Safir ett populärt veteranflygplan. Saab 91 Safir konstruerades som ett litet enmotorigt rese- och skolflygplan, med plats för max fyra personer ombord. Den första flygningen gjordes av piloten Olle Hagermark den 20 november 1945. Han flög även t.ex. Saab 90A Scandia
Gustav Tommos
. Enligt information som finns på internet, omkom Gustav Tommos då han 1992 störtade med en Cessna 172 i Puget Sound, inte långt från Seattle WA på  USA:s västkust. Cessnan var tillhörig "Boeing Employees Flying Club" vilket kan tyda på att Tommos sedan lång tid tillbaka sannolikt emigrerat till USA. Han uppges ha startat från Renton Airport (RNT) som beskrivs som "mostly general aviation and Boeing". Vidare sägs att den avlidne var 73 år när olyckan inträffade, vilket väl överensstämmer med Tommos födelseår 1919.


svingar.jpg (1679 bytes)Litenpil.gif (67 bytes)FRS-1941 handarleft.gif (183 bytes)  11(54) 20%

R147/R211 Andersson, Stig f.1920 GFSU vid F 4.  B5. Bl.a. flygplatschef på Torslanda och Landvetter.
R143 Armfelt, Gustaf Mauritz (1917-1997) GFSU F 9. Ingenjör. Alfa Laval till pens. Var engagerad i KOSV.
Axelsson, Karl f. 1918. GFSU F10. Blev lantbrukare.
  Blomberg, Bengt Olof Mauritz f.1915. Flyghaveri †1942-04-10 med J8 ur F10 i Trelleborgstrakten.
  Bonner, Kurt f.1917, GFSU F9. SAS.
  Borg, Åke Fredrik Wilhelm,  f.1917 GFSU F6. Flyghaveri 24/3-42 B5 ur F6 Fpl gick genom Vänerns is.
R153 Drake af Hagelsrum, Bror Gustaf f.1918. GFSU F10. TL F5, F7. SV donerad F7-museum: Raymond Andersson via Henrik Bergman
R154/R204 Edenholm, Kurt f.1919, GFSU F9. Tjg F9 i olika omgångar t.o.m 27/9 1944. Ingenjör.
R155/R227 Engström, Henry f 1920,.GFSU F6. B4/B5/B17,Tp5 (Ju 52). Kapten SAS 18.000 h (Artikel MACH9)handarleft.gif (183 bytes)
R156 Ericsson, Dan.f.1918. GFSU F9.  Blev Ingenjör. (I/U)*
R157 Falkman, Jesper (1920-2001), GFSU F1. Fik -43, Res-off. -44, fll 44-45, ABA -45. Pens. Captain SAS 1980.
R158 Green, Karl Gustaf f.1920, GFSU F6. Flyghaveri †12/1244. Lärare i Sk14 vid F5
R159 Gummesson. Torleif f.1920, GFSU F10. TL på F4 1946-1980*GV.
R160 Hedenblad, Allan.f.1915. GFSU F6. Ingenjör.(I/U)*
R161 Holmberg, Bertil.f.1916. GFSU F10.  Ingenjör. Avliden 1988.
R162 Holmgren, Stig f.1920, GFSU F6. Nord Aerotjänst 1946-47.SAAB Safir Indien -48. Captain.
R163/R229 Alf Håkansson f.1919. Flygkapten ABA/SAS Pensionerad 1979. 23.000 flygtimmar.
*R164 Höjrup, Torsten f 1920, GFSU F10. Vingar förkomna.* TL Bulltofta/Sturup 1947-.pension?
*R165 Ivarsson, Sven f.1919. Flyghaveri †23/9-42 i en B17 ur F7. Haveriplats Donsö Gbg skärgård.
R166??? Johansson, Olov Robert f.1918. GFSU F4.(I/U)*
R167/R248 Johansson, Caj Aage f.1919. GFSU F11. Stabs-TL 1946-58. LFS. Byrådirektör.
Johansson, Bertil Gustav f.1919 GFSU. TL Torslanda 1949-
R168/R245 Jonsson, Sven Erik f.1919 GFSU F11. S16 >1000 tim. B3, B4, P5, Tp5, S9. Pens. som kapten i SAS.
Karlström. Karl Åke f.1920, GFSU F11. Flyghaveri †1942-08-28 med en Sk14 ur F11 i Motalatrakten.
Karlsson, Gösta. GFSU F 6. Ingenjör och flygkapten.
Knaust, Olle f.1919. GFSU F10. Captain SAS.
von Kraemer, Evert f1919. GFSU F6. En tid ansvarig för segelflygsverksamheten på F6. Ingenjör
Käck, Lars Rune f.1920. GFSU vid F9. TL Jönköping och vid Torslanda 1947-?
Lantz, Bertil. GFSU vid F4. Flög B4, B5 och B17. Civ. för Ostermans. Emigr. till USA 1946. Krögare.
R176? Lindblom, Sigvard f.1917. GFSU vid F6. Blev bryggmästare i Sundsvall.
R177 Löf, Jan f.1919. GFSU F4. Fik 1943. Fll. Captain SAS. Haveri på Tenerife 1965: "Stig Viking" SE-CCC
R178 Mårtensson, Per-Ivar f 1920. GFSU F4. B5.   Blev lantbrukare på Gotland.
R179 Nilsen, G. Einar f.1920. J8. J20, B4, J22, J26, B5. ABA/SAS 1945 till pens. Totalt 22.500 tim
R180 Nyman, Kurt f.1920. GFSU F9. Blev ingenjör.(I/U)*
R181 Olsson nä Oldne, Axel 1920-1990. GFSU F9. Stamff GV/stud.tekn.gymn. Kapten i SAS, Flygchef Thai.
R182 Olsson, Lars Erik, f.1920. GFSU F10. TL F5, F10.
R183 Palm, Svante f.1919, GFSU F9. F19 (nr 841) signalist. Captain SAS.
R184 Paulsson, Yngve 1920-2007. GFSU F4. B5, Stabs-TL 1946-73. LFS chef Bromma 1981-85.
R185 Persson, nä Toftrup Sigvard. GFSU F4. Disponent i petroleumbranschen.
R186 Peterson, Ingvar. GFSU F4. B5. Blev ingenjör vid Volvo lastvagnar, Göteborg.
R187 Ros, Knut f.1919. GFSU F9. Flyglärare vid Skå i början av 50-talet. SAS.
R188 Rudenschöld, Hakon f.1916. GFSU F10. Reservoff 1944. GV. Captain SAS, Thai.
R189 Rydeborg, Arne f.1919. GFSU F1. Ingenjör CVA Arboga.
R190/R251 Schultzberg, Arne f.1920. GFSU F1. Kapten SAS. Pens.1975  ("Mikoyan-fallet", SFT 1/96)handarleft.gif (183 bytes)
R191 Sjunnesson, Årad. GFSU F4. B5, Blev senare kontrollingenjör vid flottiljverkstaden F5.
R192 Sjölander, Sten Olof f.1919. GFSU F4. Flyghaveri †22/3-45 civil Klemm 35 Djurhult i Västergötland.
R193 Skough, Per f.1920. GFSU F11. Flyghaveri †30/9-42 med B3 ur F11 i Nyköpings skärgård.
R194 Ström, Uno Emanuel f.1920. GFSU F1. Flyghaveri †3/2-43 med B3 ur F1 i trakten av Övertorneå.
R195 Svesse, Lennart 1919-1984. GFSU F11. Styrman 1943. Captain ABA/SAS 1945 till pension 1979.
R196 Sävblom, Torgny f.1920. GFSU F6 B5. Därefter F7 B4, B17 Ju52. Civil tj i Afrika 60-65. 2300 tim.
R197 Uggla, Claes f.1920. GFSU F9. Disponent inom Bensinbolaget BP.
R198 Westberg, Sivert (1920-1982). GFSU F4. Flög B5, B17. Fik, fll F5. Captain ABA/SAS. Anmhandarleft.gif (183 bytes)
R199 Wennergren, Rune f.1918. GFSU F6.  F19 (nr838). TL vid F11. GV.
R200 Åhnberg, Lennart. GFSU F1. 1943.1945 fll vid F5. Därefter ABA/SAS till pens. Avliden 1989.
 
Anm.handar4.gif (182 bytes)  Berättelsen om Siwert Westberg finns att läsa i "IKAROS" - Flygvapenmusei- Årsbok 2000: "Från Silvervinge till SAS-kapten - om Siwert "Lappen" Westbergs flygarliv". Artikeln är skriven av hans bror Sten Westberg. (Flygvapenmuseum).
 Armfeldt var den ende svenske flygaren i finska fortsättningskriget. Länken går till: Swedish Voluntary Aviators ? Armfelt


svingar.jpg (1679 bytes)Litenpil.gif (67 bytes)FRS-1942  handarleft.gif (183 bytes) 30(50) 60%

R25454 Abrahamsson, Per Olof f.1920. GFSU F7. Flyghaveri  †25/2-43 med B17 ur F7 i trakten av Årjäng.
R255/R344 Andersson, Johan Adrian 1921-2006, GFSU F3. B17. Flög även P6 SE-KAB civilt 1945-46.
R256 Andersson, Bengt Olof f.1919. F2. Flyghaveri  †8/3-43 med S17BS ur F2 vid Pompusfjärden.
R257/R335 Andersson, nä Groning, Göte f.1920. GFSU  F6. Resfk. En SV donerad till FV-mus. (Flera artik i "MACH")handarleft.gif (183 bytes)
R258 Andreasson, Rune f.1921. GFSU F6. Flyghaveri †10/2-43 B5 ur F6. Se  även under Torsten Grahn.
R259/R401 Areschoug, Tryggve f.1921. F3, F21, F11. Flög  B5, S6, S9, S14, S17B, div. civ. fpl- typer.
R260/R* Arvidsson, Carl-Ingvar f.1921. GFSU F9. Förste TL Säve. GV
R261 Bartilsson, Arne,1919-81. GFSU F9. Ostermans, SAAB (lev Safir Indien -48) Captain TSA -53 m.fl.
R262 Bengtsson, Gillis f.1921 GFSU F7. Anställd SAS flygskola.
R263 Brandel, Robert Gunnar f 1921. Flyghaveri †1943-04-09 med S6 ur F3 vid Kaga i Östergötland.
R264 Carlsson, nä Hägeby, Fritz Arne Halvard. f.1919. GFSU F7 (I/U)*
R265 Cronholm, Stig.1920-1947. GFSU F10. Blev byggnadsngenjör. Omkom i olycka 1947.
R266/R322 Dahlander, Arne f.1921. GFSU F10. TL, flygplatschef Norrköpng-Kungsängen.
R267/R331 Dahlquist, Ulf. f 1921. F9 Säve. Provflygare J22. Författare till boken ("Jaktpilot 1942")handarleft.gif (183 bytes)
R268 Egéus, Bertil. f 1921. Flyghaveri  †23/5-44 i S16 Caproni ur F11 vid danska gränsen.
R269 Egnertz, Gunnar 1917-86, GFSU F3. TL F16 1946 fram till pensionen med mj grad 1977. GV.
R270/R336 Engström, Lennart f .1919. GFSU F6. Blev kemiingenjör.
R271 Grahn, Torsten Edvard. f 1920. GFSU F6. Flyghaveri  †10/2-43 med B5 ur F6 vid Harestads k:a.
R272 Hedström, Per Erik  f.1921. Kemiingenjör. SAS från 1952 till pensioneringen1981. Captain.
R273 Hjertstrand, Gunnar. GFSU F3. Blev "Affärsman"
R274/R326 Holm, Nils. f.1921. ABA/SAS 1945-1981. Chefspilot. SV R326 donerad till förb.museum Ljungbyhed. (SFT 2/01)handarleft.gif (183 bytes)
R275 Höök, Folke Adolf f.1919. GFSU F7. 6/10-43 fask B17. RAK, Ostermans, 1953: Airtaco/LIN.
R276 Jansson, Karl Gösta. f 1921. Flyghaveri  †7/5-43 med B5 ur F6 vid Askersund.
R277* Johansson nä Jelkne, Otto (1921-89) GFSU F9 ff tom 1946 därefter TL på F13 till pens.-81majors tj.grad(GV).*
R278 Jungnelius, Bengt f.1921. GFSU F7. SAS &Thai International. Flygchef.
R279 Kleflund, Eje Roland. f 1921. Flyghaveri †25/2-43 med B17 ur F7 ca. 5 km N Lisskogsåsen Värmland.
R280 Knutsson, Hans f.1921. GFSU F10. Blev lantbrukare.
R281/R340 Kullberg, Nils Oskar 1921-2007. GFSU F2. Slutförde ingenjörsstudier vid Tekniska Skolan  Hässleholm. Ing. på AEG Malmö. Direktör för NKT:s dotterbolag Abeta. Anm a)handarleft.gif (183 bytes)Updated.gif (965 bytes)
R282/R341* Kvist, Nils-Erik. f 1921. F2. Ett märke stulet. Erh GV som TL i FV 1946-81.*
R283 Larsson, Rune f.1921. GFSU F7  (I/U)*
R284 Larsson, Lars Olof f.1921. GFSU F11 (I/U)*
R285 Lindblad, Ingvar f. 1921. GFSU F9. Avliden 1944.
R286/R319 Lindman, Arne f. 1921.GFSU F10. Kongo 1962 Capt C-47. Flygkapten i SAS. Konsul.
R287 Linnell, Gunnar f.1918. GFSU F6. Flög B5. Fortsatte ej flygarbanan efter muck. Lektor.
R288 Mellberg, Lennart Magnus.1920-1949. GFSU F6. Anställning vid RAK. Avled i propellerolycka.
R289 Paavola, Uno f.1921. GFSU F10. Blev ingenjör i Malmö.(I/U)*
R290/R334* Persson, Kurt Birger (1920-2005) GFSU F9. Lstrm. Resfk 16/6-26/7 -52 Kallax. Ingenjör vid SAAB.
R291 Reimann, Jens Aarup (1921-1995). Överlev nedsk. i S16 Caproni 1944 av 2 Bf109 utanför Ventspils
R292 Sandberg, Thorsten Erik Axel f. 1920. Flyghaveri  †30/11-42 med fpl B17 ur F7 vid Såtenäs
R293 Schoultz, Sixten Reinhold f.1918. Flyghaveri  †2/7-43 med T16 ur F11 i Stockholms södra skärgård
R294 Sjölander, Björn f.1921. GFSU F6 (I/U)*
R295/R304 Skoog, Martin  Emanuel. f.1921. GFSU F7. B 4, B5, B17. Fik fll  44 + 45. TL FV1947-76. GV.
R296 Ståhlfors, Lennart. 1917-2010. GFSU F10. 18/8-43 fask J20 ur F10. Luftstridsmärket i silver 1943.
R297 Sönstebye, Per Erik.f GFSU F9. TL & stabs-TL från 50-talet till -67 & Chef TL-skolan F2 1967-81.
R298 Uhlander, Bo f.1919. GFSU F3. Tjänst som TL på F21 militärt/civilt.
R299 Wahlstedt, Nils Gudmar. f.1920. Fll Eslöv 1944-45, Verksam som flygkapten i SAS till pension
R300/R315 Weider, Dick Vilhelm 1921-2000. Kollision med kraftledning 1943 under indiciplinär flygning.
R301 Wiberg, Olle f.1919. GFSU F2. Flyghaveri †1945 under flygning  med en civil Stinson.
R302 Åhlberg, Gösta f.1920. F10 (Bild i boken "Skånska Flygflottiljen 50 år" sid.120). TL1948-80.*
R303/R313 Åman, Hans Oskar f.1920. GFSU F7. Fll och trafikflygare mellan 1947-87, Totalt 10.200 flygtimmar.
Anm.handar4.gif (182 bytes)a) Kullbergs SV med förmodat s/n R 281 sannolikt stulet, varpå han låtit tillverka eller snarare kanske själv gjutit en egen kopia som helt saknar s/n och verkar på bilddokumentation att vara ganska så "amatörmässigt gjorda". Det kanske var "hårda nypor" vid denna tid om man inte kunde "hålla reda på" sina vingar?!? Flugna fpl-typer; Sk12 Fw 44 Stieglitz, Sk14 N.A, Sk15 Klemm 35, Sk16 Harvard, P1 Sparmannjagaren, Trp2 Junkers W34H, S5 He5 Hansa, S6 Fokker CV, S12 Heinkel 114, S17S SAAB17.


svingar.jpg (1679 bytes)Litenpil.gif (67 bytes)FRS-1943   17(53) 32%

R347 Andersson, Knut. f.1922, GFSU F11.Ffl GV 1947. SAS 1951.
R348 Andersson nä Reje, Rune f.1921. GFSU F3. Repövingar vid F11 -48, -49 och 1953
R349 Arentsen, Valter f.1922. GFSU F3. (I/U)*
R350 Augustsson, ? f.1922. GFSU F12. (I/U)*
R351 Beckman, Hans Anders f.1920. GFSU F7. Flyghaveri  †26/11-43 med B17 ur F7 vid Vänern
R352 Bengtsson, Karl-Anders f.1922. GFSU F1. Airtaco, LIN, SAS.
R353* Boman nä Tegnér, Angantyr. f.1922. GFSU F12. Ffl F7 1947-51, SV utväxlade mot GV*
R354/R437 Bylund, Ernst f.1921. GFSU F3. (I/U)*
R355 Carserud, Bertil f.1922 GFSU F9. Nödland. på vattnet i J11 30/3-44 utanför Rörö. (SFT 5/90) Anm handarleft.gif (183 bytes)
R356/R425 Cronquist, Stig. f.1922. GFSU F12 flög B17C.
R357/R434 Dahlstedt, Karl Evert f.1922. GFSU F10. F10, F16, F21 TL Bulltofta 1946-64. LFS. En SV förkommen
R358 Eriksson. Vilhelm f.1922 GFSU F1. (I/U)*
R359 Fjästad, Tony f.1921. GFSU F1. Flög B3.Ffl 1948-51.Capt. SAS 1957.
R360 Frimodig, Valter f.1922 GFSU F7. Ffl GV 1948 -51. Ostermans Aero.
R361 Gidlund, Olof (1921-87). GFSU F10. SAS från 1951 fram till pensionering. handarleft.gif (183 bytes)se anm 2.
R362 Gulliksson, Jonas Ture f.1921 GFSU F12. Flyghaveri  †15/11-43 med B17C ur F12 trakten av Kalmar
R363 Gunnarsson, Leif f.1921. GFSU F3. TL F3 (SV donerad till FV-museum) Avled 1988.
R364/R408 Gustafsson nä Gripenlöf, Sten. (925-1997). GFSU F8. Förf. av boken ("Flyg för hela slanten" )handarleft.gif (183 bytes)
R365 Hallin, Sigurd f.1922. GFSU F8. (I/U)*
R366 Holmer, Nils Gösta f.1922. GFSU F7. Värmlandsflyg.
R367 Holmström, Sven-Olof f.1922. GFSU F11. AeroNord.
R368 Häggberg, Hans f.1922. GFSU F8. (I/U)*
R369 Israelsson, Holger f.1922. GFSU F9. Flyghaveri  †6/7-44 J22 ur F9 vid Svenshögs stn Bohuslän
R370 Johansson, Hugo f.1922. GFSU:1 F9 avmönstrade i maj 1944. TL i LFV mellan1945-1983.
R371 Johansson, Kurt f.1922. GFSU F9. (I/U)*
R372 Karlsson nä Hasselvall, Gösta f.1922. GFSU F3. (I/U)
R373 Kuhla, Olov Petrus f.1922. GFSU F1. Flög B3.
R374/R450 Kåvestam, Alf f 1922. GFSU F7. Militär flygtid 667 tim
R375 Landin, Åke f.1922, GFSU F11. LFS.
R376 Lantz, Rune Carl f.1922. Segelflygdiplom-A år 1941. GFSU F7
R377 Larsson, Leif. GFSU F9. Flyghaveri  †8/2-44 med J11 ur F9 vid Kållered
R378 Larsson, Åke f.1921. GFSU F1.(I/U)*
R379 Lindberg, Östen f.1922. GFSU F1. ABA/SAS åren 1945-82. Div. "bushflygning" i Alaska etc.
R380/R444 Lindqvist, Kjell Gunnar f.1921. GFSU F1. B5, B17, S6, A21, Ju52, GV38, DC-3, 723h. TL F1 GV 6688/6689.
  Lundquist, Anders.(1921-1998). GFSU F1. Kongo UN. Captain C-47. LIN.
R383/R431 Månsson, Henric f.1920. GFSU F10, fll Örebro 46. Capt i SAS 53-80. Civ. flygtid 19.200 t. (SFT 2/05)handarleft.gif (183 bytes)
R384/R433 Nilsson, Sven Sten Sture (1922-1988). GFSU F10.
R385 Nordlund, Erik Harry f.1922. GFSU F10. Nedskjuten 3/4-45 i J20 ur F10 av tysk Do24 över Listerlandet.
R386 Oscarsson, Alrik f.1921. GFSU F1.(I/U)*
R387 Person nä Kåresson, Nils f.1923. GFSU F7 (I/U)*
R388 Pettersson nä Quarfot, Lars. GFSU F12. Styrm SAS. -65: Capt i Thai. Tappade motor (SFT 3/2000)handarleft.gif (183 bytes)
R389 Prytz, Sigurd.f.1922. GFSU F12 (I/U)*
R390 Starkman, K. Å. f.1923, GFSU F10. TL Bulltofta/Sturup.
R391/R445 Strandberg, Kaj f.1922. GFSU F7. 6/1-45 fask B17. Blev folkskollärare, kommunalfullmäktige. ordf.
R392 Svanbeck, Sigvard f.1922, GFSU F12. Flyglärare FRS-45. 1946 Smålandsflyg
R393/R418 Svensson, Einar f.1919. GFSU F12. B17 totalt 555h TL-kurs F8 & Stril/Jal-kurser F16.
R394 Waibel,  Alf Ivar f.1922. GFSU F1. Flyghaveri †21/2 1945 med B18 ur F1 vid Sala
R395/R406 Weibull, Torsten f.1922. GFSU F8. 1958 assistent av lt tjänsteklass vid armén.
R396 Wennerström, Lennart f.1921, GFSU F11. SAS 1951 till pension 1981. (SFT 4/04)handarleft.gif (183 bytes)
R397 Westerberg, Hans. GFSU F8. Affärsverksamhet. Monacos generalkonsul i Stockholm. Avliden 1988
R398/R409 Westerberg, Lennart Karl Torsten f.1922. GFSU F8. nov 1943-okt-44. Sedan T.O förklarad pga sjukdom.
R399 Åhgren, Halvard f.1922. GFSU F12. Hkp-utb -47. Platschef  Ostermans Liberia 1958-63, flygC 78-80.
R400 Öström, Sixten Emanuel f.1922. GFSU F11. Flyghaveri †15/5-45 med S16 ur F11 öster om Gotland
 
Anm.handar4.gif (182 bytes) 1. Carserud: har även skrivit ett eget kapitel i boken F9 Kungl. Göta Flygflottilj av Åke Hall - Per Lindquist 2005.
2. Gidlund Olof: föddes i  Finland, men kom i sexårsåldern med sina föräldrar till Sverige där de senare bosatte sig i Rimbo i Uppland. Vid 15 års ålder var han med i en uppvisningsgrupp vid  olympiaden i Berlin 1936 och 17 år gammal deltog han som frivillig i finska vinterkriget. Efter detta  avlade han ingenjörsexamen i Stockholm. Efter beredskapsåren återgick han till civil verksamhet. Han anställdes 1951 vid SAS och 1957 utnämndes han till kapten. Han flög bl.a. för FN i Kongo och var utlandsstationerad i Thailand och USA. Innehade även kommunala uppdrag.


svingar.jpg (1679 bytes)Litenpil.gif (67 bytes)FRS-1944  handarleft.gif (183 bytes)16(35)  46%

R453/R501 Andersson nä Alverstrand, Bengt f.1924. GFSU F13°F16 Flygtid 827t i FV med bl a 179 tim på J26.TL, fll, FlygC
R454 Andersson, Greger f.1923. GFSU F2. S17, T2,  Mil flygtid  410h. Ostermans Aero. SAS 1951-
R455 Andersson, Sven Erik. f.1924. GFSU F17. Flyghaveri †9/5-45 med B5 ur F17 i Ronnebytrakten
R456 Arman, Svante f.1924. GFSU F2. S 5 Hansa & SAAB S 17BS.
R457 Bengs, Bengt Åke f.1924 "avled på -60talet". Segelflyg -A 1942. GFSU F13¹)°F16 Flög målbogs B5.
R458/R493 Björkman, Sture f.1922. GFSU F2. S17BS, Kapten ABA, SAS, THAI. FlygC Swedair. Luftfartsinsp. Flygtid 16.000 tim.
R459/R494 Bratt, Sixten f.1919. Började som fsk på F1 GFSU F2. B3, B18. S 17 Hkp-utb Ostermans -55. FC. (SFT 6/98)handarleft.gif (183 bytes)
R460/R500 Bylund, Erik f.1923. GFSU:1 F13¹)°F16. Militär flygtid 660 tim. varav 185 tim påJ26 Mustang.
R461 Dahlgren, Bo  Erik Gustav C. f.1923. GFSU F17. TL F18 1949-51. SAS 1947-49 och 1951-1982.
R462 Ehrnfelt, Lennart Lars Erik.1922. GFSU F2. Flyghaveri 2/8-46. Var observatör ombord B18 som anställd vid FC
R463*(I/U) Fernberg, Karl Erik f.1923. GFSU F12. GV* ffl  46-50. Fik fll F5  Bl.a. provfl vid FC och SAAB. Flygplatschef m.m.
R464/R498 Foghammar, Olof f.1922. GFSU F1. B3. Avliden 1981-08-25
R465*(I/U) Gehrman, Rune 1923-2007 GFSU F1. B3 B17 B18. Stamff  F2, F11 1947-51. Mil flygtid 460h varav 100h S31. GV* 3150 & 3151.
R466 Gerdin, Stig Anders f.1923. GFSU F13. Flyghaveri †24/9-45 med J 22 ur F13. Haveriplats F13.
R467 Gezelius, Matz f.1925. GFSU:1 F13¹) J22. GFSU:2 °F16 J26 Mustang. Fik fll. Captain KLM. anm. handarleft.gif (183 bytes)
R468*(I/U) Granqvist, Stig f.1925. GFSU F8. GV* Stam ff/ffl 1946-51 F8, F3. SAS.
R469 Helmgård, Per-Alf 1924-1999. GFSU F17. (I/U) Avliden 1999-07-28 Landskrona.
R470/R508 Hermansson, Gunnar (1924-1991). GFSU F13 Flög J22. Fask efter koll med annan J22 19/9-45 (Kontakt 37)handarleft.gif (183 bytes)
R471/R511 Holmberg, Bengt-Erik f.1924. GFSU F8. J9. En SV förkommen. Universitetsstudier. Lektor.
R472 Häggström, Bengt Paul.1920-1991. GFSU F1. Segelflygare. Var 1943 instruktör Ålleberg.
R473 Idstedt, Bertil Johan L f.1923. GFSU F8. Deltog i eskort av US-nödland typ PR F-5E  [P-38] till F8. handarleft.gif (183 bytes)
R474*(I/U) Johnson, Elof f.1924. GFSU F12. GV* stamff 1946-50. Ethiopian AF. Mil flygtid 3.600h. KLM. Civil flygtid 15.000h.
R475 Karlgren, Torsten f.1924. GFSU:1 F13¹) °F16 Flyghaveri †28/5-45 J26 vid Ekebyholm, Rimbo i Uppland.
R476 Larsson nä Ingsten, Lars f.1925. GFSU F12. I/U*
R477 Laurell, Gunnar f.1923. GFSU F17. Fll i Örebro 1946-47. Emigr. Kanada, 28.000 flygtim. (SFT 2/05) handarleft.gif (183 bytes)
R478*(I/U) Malmquist, Rune f.1924. GFSU F8. Fik, fll F5. Båda SV utväxlades mot GV*. (SFT 5/02) handarleft.gif (183 bytes)
R479 Mogren, Bengt f. 1922. GFSU F2. Flyghaveri †18/1-45 med S17BS ur F2 vid Sölvesborg
R480/R4 Nilsson, Sture f.1921. GFSU F13. 232 tim på J 22. Trafikledare från 1946 till pensionen. GV
R481 Norrman, Sven Erik  f.1922. GFSU F17. Pension 1978. Total flygtid  ca. 10.000 h (ÖFS 2/96)handarleft.gif (183 bytes)
R482 Olsson, Holger f.1923. GFSU F8. Airtaco, Europaflyg (Rosén), Sterling Airways.
R483 Olsson, Klas Olof Alfred f.1923. GFSU F13. Fask 15/3-49 i J22 ur F8 Norr om  Österskär under repövning.
R484/R509 Petersson, Per-Arne f.1922. GFSU F12. 700h militär flygtid varav 500h på SAAB B17A/C.
R485/R515 Påhlman, Hans f.1925. GFSU F12. Flög B5, B17, J21. SAS 2 år, ki motor CVM >13 år. SAAB fr 1965.
R486/R488 Söderqvist, Gunnar f.1922. GFSU F2. S 5 Hansa, S17BS /Saigoog/ (se bildsidan)
R487*(I/U) Wallman, Sune 1925-1991. GFSU F13 GV* stamff. UN Kongo 1963 och -64 som capt C-47. Hkp-utbildning. Ostermans Aero.
 
Anm. 1 & 2 handar4.gif (182 bytes) ¹) Av de till F13 fördelade för GFSU:1 överflyttades senare 5 st. till °F16 i Uppsala för GFSU:2 på J 26 Mustang. Alverstrand blev senare TL och tilldelad GV 6807/6808.
²) I F-13 Boken "Bråvallavingar" har Gezelius en komprimerad personlig berättelse om sin tid på F13 och J 22.


svingar.jpg (1679 bytes)Litenpil.gif (67 bytes)FRS-1945
  15(47) 32% 

R520/R567*(I/U) Andersson, Stig f.1923. GFSU F8. GV   F 8 som TL [enl. Ängeskog]
R550/R597 Andersson nä Bellvik, Stig-Lennart f.1925. GFSU F14. Flög B3, B5, B18.
R565/R612 Andersson, Karl Axel f.1924. GFSU F2. Fullföljde ej GFSU. Blev ingenjör inom bilbranschen.
R554/R601 Andersson, Evert f.1926. GFSU F16.°J26 420 tim. F11 S31 420 tim. Fu över stat & rep.övn FV -52.
R545/R592 Andersson, Bertil Edvard. f.1924. GFSU F13 enl. fo. Möjligen tjg även vid F14. Provflygare SAAB.
R521/R568*(I/U) Ankers, Nalle 1920-2007. GFSU F9. TL F18, F8. Stamflygförare GV 1946-47 på F8, TL. [Ängeskog].
R538/R585 Bengtsson, Bengt f.1924. GFSU F1. B3. Civil fik hos Ostermans Aero i mars 1947.
R540/R587 Biehl, Magnus f.1922. GFSU F8. 1947 stam-ff och GV på F8 [Ängeskog]
R543/R590 Blomberg, Lars 1923-2001. GFSU F14. Flygstyrman ABA 1946-48 o styrman/kapten KLM 1948-1979. Anmhandarleft.gif (183 bytes)
R558/R605 Carlsson, Carl-Einar f.1923. GFSU F14. Flyghaveri †10/2-46 med B 18 ur F14. Haveriplats okänd
R546/R593*(I/U) Carlsson nä Lilja, Rune f.1926. GFSU F14. GV stam-ff. Fs i 18172 10/2-46 nödlandn.(Flyghist Revy 31) Anmhandarleft.gif (183 bytes)
R542/R589 Carlsson nä Kornbrink, Hans f.1923. F17: B3 77 tim. Konstruktör/utprovare 1947-1988
R528/R575 Coldén, Lennart f.1921, GFSU F1. Stabs-TL 1951- (var fortfarande Stabs-TL år 1973)
R556/R603*(I/U) Engelbrecht, Ulf f.1926. GFSU F2. GV Stamff F1: J30. SAS, Transair, div. charter, Biafra Air Trader etc.
R564/R611 Ervik, Åke f.1926. GFSU F17. Flög Sk 10,12,14,15,25.  B3, B4, B5, B17, S14.
R533/R580 Fagerström, Arne f.1925. GFSU F13. Aeropropaganda/Aero Nord. Sammanlagd flygtid ca 10.000 t.
R523/R570*(I/U) Gabre, Rune 1924-88. GFSU F16.°J26. TL och GV i FV/Marinen. (Artikel KONTAKT 12/13 1973)handarleft.gif (183 bytes)
R560/R607? Geijer, Jan f.1922. GFSU:1 F4 B17, GFSU:2 F14 B18. Ing SAAB, FF motorbyrå, Luftfartsinsp, SAS
R548/R595 Haglund, Sture f.1924. GFSU F17. (I/U)*
R557/R604 Höjrup, Bengt-Ove f.1923. GFSU F14. FIK våren -47 därefter fll till hösten -48. Flög B3/5/18 och J 22
R529/R576*(I/U) Isacsson, Lennart.f.1923. GFSU F8 sedan F2. Oskadd vid haveri med S17S den 16/5-46. GV stam-ff/ffl 1946-51.
R530/R577 Johansson, Åke Sigvard f.1925. GFSU F16.°J26 Mustang. TL F21, F13, F3.
R535/R582*(I/U) Johansson nä Jonblad, Lennart "Boogie".f.1923. GFSU F8. 1947-1950 stamff GV på F8 [Ängeskog]
R536/R583 Jönsson, Erling. f.1923. GFSU F9. Kapten SAS. Flög bl.a. 747
R541*/R588 Klausson, Kurt f.1922.GFSU F9. GV*2922. ASA, Torair, Falconair. FlygplatsC Säve. Bok: Med flyget i blodet handarleft.gif (183 bytes)
R534/R681*(I/U) Larsson, Sven-Åke Arnold f.1925, GFSU F13.TL GV. Flygstaben. Fr.1980 Chef TL F5.
R562/R609 Larsson, Gunnar f.1922. GFSU F14. " 51 Lasse". F.d. sjöman. Haveri B18 -landn. 1946 utan dödlig utg.
R527/R574 Lindman, Per f.1921. GFSU F2. T2, B17, B5. Ostermans Aero. Bl.a. Seabee 500 tim.
R553/R600*(I/U) Lundberg, Per Gustaf f.1924. GFSU F8. Stamff GV. Flyghaveri †16/6 -49 vid Klippan som fll.
R547/R594 Nilsson, Gunnar Helmer f.1923. GFSU F13. 6/9-46 fask J22 ur F10 vid Simrishamn. Anmhandarleft.gif (183 bytes)
R531/R578 Nilsson, Erik f.1923. GFSU F2. Kom att ägna sig åt charterflyg på 50-talet. Flygkapten.
R526/R573*(I/U) Nilsson nä Greese, Börje f.1926. GFSU F13. Stamff GV. "72 Hörby-Nisse". Jordbruksflyg. Civil fll.
R552/R599 Nilsson, Lars Emil 1923-96. GFSU F1. 1948 ff RAK, TL F1 & F5. LIN. Avd.dir och chef vid LFV
R519/R566*(I/U) Nyman, Bengt f.1924. GFSU F16° & rep-övning vid F16. Bl.a. 317 tim J26. TL GV F18 & LFV.
R539/R586 Olmin, Nils f.1925. GFSU F17. Flög B3. TL vid FV 1947-77. LFV 78-85. GV. Flygtid ca 1.100 tim.
R525/R572 Persson, Gustaf. GFSU F17. B3. Ostermans 1947-51. DN, Airtaco/Linjeflyg 51-81. 21250 t. Anmhandarleft.gif (183 bytes) ¤
R532/R579* Resmark, Bertil (1924-1994). GFSU F9. Stamff GV* nr 2921, AB Jordbruksflyg. TSA [Marika Resmark]
R549/R596 Rohdin, Sten Ingemar (1923-2006). GFSU F9. Bl. a. anställd i SAS mellan åren 1952-1972
R551*/R598 Rosén, Arne f.1923. GFSU F14. Bl.a. inom LFV som TL mellan 1947-1968.
R561*/R608* Seling, Gösta f.1924. GFSU F2. S17, Tp47. Stamff GV 1946. År 1970 Captain i SAS Thai 1951-1984 till pens. ¤
R563/R610 Söderlund, Olof Gustav Arthur f.1924. GFSU F16. Fullgjorde endast GFSU:1 J26 Mustang på F16.
R524/R571*(I/U) Wallbom, Jonas f.1920, GFSU F8. Stamff GV F8. Fik. STI. Rundflyg & jordbruksflyg. Flyglärare.
R544/R591 Willix, Björn f.1925. GFSU:1 F4 B17, GFSU:2 F14 B18. FFSU F1 > 33 år inom SAS till pens. .¤
R537/R584 Zethelius, Gunnar Sigfrid f.1925. GFSU F9. Flyghaveri †6/12-45 J 22 ur F9 vid Rörö Göteborg.
R555*/R602* Åhnstrand, Olof "Olle" Helge f.1926 GFSU F16.°J26. En av FV:s yngste ff .Stamff  GV fram till -49. Civil fll Anmhandarleft.gif (183 bytes)
R559/R606 Åström, Lennart "Lången" f.1925. GFSU F14. Avsked efter B18-haveri. Avliden 1962.
R522*/R569* Ängeskog, Holger f.1924. GFSU F8. J22. Båda SV* utväxlade mot GV vid överg till stamff 1946 Anmhandarleft.gif (183 bytes) ¤

Anm.handar4.gif (182 bytes) Blomberg, Lars var flygutbildad i USA och hade även varit instruktör i US Air Corps (senare USAAF) där han bl.a flugit Boeing Stearman som fll. Då han ankom till Eslöv blev han ändå tvungen att gå igenon "rodrens primära och sekundära verkan".(!).vilket t.ex även Erik Bratt erfor enl. vad han berättar i sin bok.
Carlsson, Rune fsk från B18 ur F14 18/8-48. Landade på norsk mark.
Nilsson, Gunnar: Flyglärare i Örebro 1947. Omkom vid flyghaveri med SE-ATN 28/7-47. (SFT 2/05.)
Persson, Gustaf: Flygets Årsbok "I luften 2003"
s.150-171: Här återfinns berättelsen från en av våra Silverflygares livsöde i: "Gustaf Persson - när livet segrar", av Michael Sanz. (AoH Förlag). Gustaf Persson avled 2009 efter en längre tids sjukdom.
Åhnstrand, Olle: Bägge SV utbytta mot GV vid övergången till stamff. Läser om Åhnstrand gör man i Leif Hellströms bok "J 26 Mustang" s.118-122 under rubriken "Minnen från cockpit" (AoH). Åhnstrand deltog även i Kongo 1961 och -62 i två omgångar som pilot i "UN Light a/c Squadron" där han flög Otter/Beaver. Svensk Flygtjänst.
Ängeskog, Holger:
Bok "Jaktflygare på Kgl. Svea Flygflottilj 1945-1951" och "40 år i luften. Från Anfänger till DC10 1944-1984"


svingar.jpg (1679 bytes) Litenpil.gif (67 bytes)FRS-1946    15(43) >34%

R644/R645*(I/U) Andersson nä Bjerkfelt, Per Olov Erik. GFSU F9.   Stamff GV F9  1947 Flyghaveri †16/6-49.
R652/R653 Andersson, Bengt Erik f.1927. GFSU F9. Flyghaveri †6/2-47 bana 04 på F9 Säve.
R654/R655* Andersson, Arne. GFSU F9. Fik. Kontrakt som ffl. En SV utväxlad mot GV* 3187&3188. Anm.handarleft.gif (183 bytes)
R678/R679* Andrée, Göran f.1926. GFSU F9. Stam-ff. B17, J21, J28 m.fl. GV. Civilt: SAS & stort antal utl. flygbolag.
R640/R641*(I/U) Bertilsson, Sven "Berra" 1926-95, GFSU F3. F21. Stamff GV* 1947-52. LIN 1958 till pens 1989. Captain.
R634*/R635 Blohm, Rolf f.1927. F9, J 21. Stamff GV 1947-52 med fik.1948-51 fll F5. Styrm/capt i SAS 1952-87
R626/R627 Borgestedt, Carl Gösta f.1924. GFSU F9. Flyghaveri †10/2-47 med J21 ur F9 vid F9 Säve.
R662/R663*(I/U) Brunstorp, Sten f.1925. GFSU F6. Stamff GV. Flyghaveri† 21/7-48 med B18 ur F14 markkoll N Växjö
R692/R693 Dahl, Yngve f.1925, GFSU F14. (okänd för KOSV) (I/U)*
R622/R623 Danielsson, Börje f.1925. Stamff  GV F17. Fik/Fll F5 till 1952 (GV 3178) Civ. karriär i bl.a. KLM & Swissair.
R698/R699 Ericsson, Christian f.1925. GFSU F3.(I/U)*
R618/R619*(I/U) Eriksson, Sture P. E  f.1925, GFSU F9. Stamff* 1947-52 vid F8. TL F8. Fick GV nrs ?
R638/R639 Forsberg, Per Arne f.1925. GFSU F9. Flyghaveri 19/8-47 med J 21 ur F9 vid sjön Mjörn i Västergötland
R628/R629 Gantell, Rune Karl Emil f.1925. GFSU F17. LFS
R646/R647 Gunnfors, Bengt f.1926. GFSU F9. Stamff F18 GV 1947-52. SAS. Total flygtid mellan 17-18.000 h.
R630/R631 Hedman, Nils f. 1926. GFSU F9 (Okänd KOSV) Inga uppgifter
R616/R617*(I/U) Hjelm, Georg f.1923, GFSU F14. Stamff/ffl 1947-52.   Därefter anställd i KLM
R674/R675* Holmberg, Carl-Hugo f.1925. GFSU F9. Stamff/ffl 1947-52 SV* utväxlade mot GV nr 3513-3514.
R688/R689*(I/U) Håkansson, Bertil. GFSU F9. Stamff-ffl 1947-52. GV. Capt. LIN. Flyghaveri †20/11-64. Linjeflygs fpl vid Ängelholm.
R656/R657*(I/U) Johanson, Arne f.1923. GFSU  F17 B3. Kom därefter att börja inom FV:s TL. GV. Ingenjör.
R686/R687*(I/U) Johansson, Bengt f.1926. GFSU F14. Stamff/ffl F11 mellan 1947-52. GV  och retur av SV.
R690/R691 Johansson, Lennart f.1926. GFSU F6 Ytterligare uppgifter om honom har tyvärr ej framkommit!
R680/R681 Karlsson, Lars 1925-2002. GFSU F9. Kan ha slutat i FV av personliga skäl innan han fullföljde GFSU. (K.K.)Anm2.
R658/R659 Kollberg, Lennart f.1926, GFSU F6. Helikopterutbildning 1955. Avliden 1968.
R694/R695 Larsson, T. G. f.1926. GFSU F3 (okänd KOSV)(I/U)*
R666/R667 Lindqvist, Rolf f.1924. GFSU F6. B17, B5. GFSU:2 F14. B18. Därefter anst. inom polisen till pens.
R614/R615 Lundin, Per-Olov f.1926: GFSU F3. Överstatsfurir 1948.TL 1949-51 (civil). Flygkapten SAS.
R632/R633 Löfgren, Bertil Hugo f.1924. GFSU F9. Flyghaveri †6/2-47 med J 21 ur F 9. Markkollision.
R684/R685*(I/U) Mattson, Åke Paul f.1923. GFSU:1 F6, B17 GFU:2 F14 B18  fik, fll F5.Stamff till 1952. GV
R682/R683* Nebel, Carl-Hugo f.1926. GFSU F17. Stamff F17. B17, B/T18,  En SV utväxlad. mot GV nr 3173-3174*
R620*/R631 Nordin, Stieg f.1925. Mellan 1947-1954 stamff/ffl. Erhöll GV* s/n ej kända. Behöll en SV. Civil ki vid F10
R664/R665 Nyman, Axel Birger f.1926. GFSU F3. Flyghaveri †15/4-47 med B 17 ur F3 vid Knutstorp Skåne
R624/R625 Nyström, Lars-Erik f.1922. GFSU F17. Sk10,12,14,16,25. Klemm-35, Safir, J9. Fik fll F5 1948. GV 3175.1400h SAS 1952-82
R676/R677* Oremo, Rune 1925-89. GFSU F9. Stamff & ffl/ F15. GV.  SV återl. Skadad vid haveri med J29 14/3-58. Kongo 1962-63
R660/R661(I/U) Pettersson, Kjell Gustaf f.1926. GFSU F6. Flyghaveri †3/7-47 med B 18  ur F14 vid Falkenberg
R642*/R643 Portefaix, Jules f.1924. GFSU F9. Stamff 1947-52 GV F18 Leveransflög J28B. SAS, Tunis Air & Thai Air
R648/R649(I/U) Rosdahl, Ebbe f.1925. GFSU F14. Stamff 1947. Flyghaveri †18/3-49 med B 18B ur F14 sydost om Halmstad.
R650/R651(I/U) Runbäck, Per Erik f.1927. GFSU F9. Flyghaveri4/3-47 med J 21 ur F9 vid F9. Motorstopp under start
R696/R697*(I/U) Törnblad, Ander f 1927 GFSU F3. Stamff/ffl GV 1947-52. FN Kongo 1962 & 1964. Captain C-47.
R636/R637* Utterborn, Ceylon 1924-2001. GFSU F9. Stamff/ffl   GV 1947-52. Anst.1951 som SAAB-provflygare till 1977.
R670/R671*(I/U) Wendel, Knut Bertil f.1928. GFSU F14.  Stamff GV F14 1947-52. TL F12, F10, F17. GV nrs ???
R668/R669  Westerdahl, Lennart f.1925. GFSU:1 F17 B3, GFSU:2 S14 Stork. GFSU: F1 B18B. Flygreservkåren. Sk 16.
R672/R673(I/U) Westesson, Erik f.1925. GFSU F17. Stamff 1947-49. Flyghaveri10/1-49 med T1B ur F17 i Östersjön SO om Karlshamn.
 
handar4.gif (182 bytes) Anm1: Arne Andersson kom att flyga ett skiftande antal olika fpl-typer bl.a. som stamff vilket var långt ifrån vanligt förekommande för denna kategori ff, eller vad sägs om denna repertoar: Sk12, Sk14, Sk15, Sk16, Sk25, Sk50, nosSk14 och De Havilland Chipmunk (prov). B17 (på F7) J9, J21, J22, J28B, J28C och J34 Hawker Hunter plus Tp52 Canberra (för Firman). Hkp: Bell 47, Hkp 3 och Hkp 4. Segelflyg: SG 38, Grunau Baby och Kranich. Han bogserade segelflygplan under F5 perioden och civilt flög han D.H. Moth, Piper Cub m.fl. plus Caudron Pelikan, alla i Linköpings flygklubb. Vidare deltog han i hemflygningen av SK 50 från Holland och Canberran från England samt Hkp 3:an från Italien. Mellan 1955-1990 tjänstgjorde Arne som teknisk expert i Försvarets Haverikommission för fpl J28, J34 och Sk-fpl, Tp-fpl och helikoptrar.
  Anm 2. Lars Karlsson: De bägge vingarnas s/n R680/81 bekräftas av sonen Tore Karlsson.2009-07-31

RFS- I & RFS- II:  Märkesnumren med FET numrering är bekräftade serienummer tilldelade resp. ursprunglig märkesinnehavare. För RFS-I skedde detta efter examen på resp. flottilj och för RFS-II kom silvervingarna att utdelas på Frimurarhotellet i Eskilstuna på examensdagen. Utdelningen förefaller ha skett i sk. avgångsordning där en lista med helt ny numrering på eleverna fanns framtagen (alltså ej enligt uppställningen i fo) till examensdagen. Vissa "missar" har uppenbarligen ändå  förekommit vid tilldelningen och är alltså ej hundraprocentig. Mönstret är dock entydigt och övertygande för att kunna vara till stöd.(Källa: flygelev  72 Olle Malmsten senare GFSU elev 6 Malmsten).

RFS- III:  Märken för denna kurs förefaller sakna någon form av mönster efter vilka dessa kom att utdelas. Få märken är kända vilket inte gör uppgiften lättare.

FRS 1941: Från och med denna kurs kan man ana att FV försöker tilldela märket till eleverna efter bokstavsordning men att en del "missar" förekommer, vilket gör att man inte kan gissa sig till vem som borde ha ett visst märkesnummer i verkligheten. Dock förefaller mönstret entydigt men kända märken är alldeles för ringa till antalet.

FRS 1942: Märket har detta år utdelats i strikt bokstavsordning/nummerordning avseende vinge # 1. Extravingen = inget system.

FRS 1943: Även för denna kurs är ambitionen uppenbarligen att märket skall utdelas till eleverna i bokstavsordning. Dock har tyvärr en "miss" uppstått, såvida inte Anders Lundquist har tilldelats R381/R382, men detta skulle vara lite väl tillrättalagt för att ej genomskådas, varför webmaster avstår från att fylla i denna ruta. ;-)

FRS 1944: Även detta år utdelas märket i bokstavsordning/nummerordning avseende vinge # 1 men uppenbarligen inte alls för "extravingen".

FRS 1945: För denna kurs utdelades alla märken i den ordningsföljd eleverna finns listade enlig fo B 132 20/10 1945.

FRS 1946: SV har för den sista kursen utdelats "parvis" i nummerföljd jämna/udda i den ordning namnen listats i fo B 117 12/10 1946.

Därmed kan man vara ganska säker på, att det högsta serienummer som någonsin utdelades "i tjänsten" var Christian Ericsons "extravinge" # R699. Samtliga "överblivna" märken från denna tidsepok och som är numrerade inom R700, R800 samt R900-serien utdelades aldrig! Högre nummerserie än så existerar veterligen ej. Det skall i så fall vara endast ett unikt märke - nämligen R1000, men antagligen slutade serien vid R999. Möjligen beställde Flygvapnet "tusen märken" av Sporrong & Co och fick kanske därmed rabatterat pris - trots att det i själva verket stannade vid 999 stycken  ;-)

Flygvapenmuseums samlingar innefattar silvervingar t.o.m. R900-serien, men märken ur denna serie förefaller inte vara särskilt vanligt förekommande på den "privata samlarmarknaden". Någon "håller" kanske på dessa märken - eller så har de sedan lång tid tillbaka gått till makulatur där endast ett begränsat antal märken "överlevde", med anledning av att det alltid har existerat människor som inte gör vad dom blir tillsagda att göra!

Exempel silvervingar R757 resp R836
Notera punkten mellan R och numret.

Silvervingen på bilden (baksida) ovan uppvisar en en viss patina och den närmast vita "silverfärgen" i centrum av märket finns endast kvar på märkets fram- och baksida där fastsättningsmuttern skyddat det från oxidation. Vingen har dessutom förvarats i Sporrongs vita originalask, men trots detta har dess baksida påverkats av tidens tand. Serienumret föregås av bokstaven R åtföljt av tre siffror. Av någon anledning har märken från och med 800-serien även en "punkt" präglad mellan bokstaven R och sifferserien (se Infälld bild visande s/n för R.836 som exempel). Dessa vingar kan med stöd av resonemanget ovan alltså aldrig ha varit utdelade och har därför ej heller någonsin prytt några flyguniformer!

SV_R3.jpg (51762 bytes) fake-or-real
R58 (silver) _R8XX.jpg (61578 bytes)

Vingarna ovan till vänster har däremot garanterat burits å flygvapnets uniform m/30 och tillhör kategorin "intressant objekt" för samlaren. Tvåsiffriga silvervingar är sparsamt förekommande och betingar därför oftast höga belopp om kontanter är inblandade, såvida man inte råkar ha tur att hitta ett märke på "loppis" t.ex... Men "mirakel" har ju faktiskt inträffat förr. Om du lyckats med att inlemma en silvervinge inom nummerserie R1-R9 i din samling kan du skatta dig lycklig och är minst sagt en "lyckans ost".

Sammanfattningsvis: Numreringen av silvervingarna kan i grova drag härledas till rätt årskull, men i vissa fall kan det bli missvisande för att inte säga helt fel. Antal märken per individ tycks ha varierat från ett till två exemplar och finns i många fall dokumenterat. Bland de inledande RFS-kurserna förefaller endast ett märke tilldelats per individ. Ytterligare ett märke kunde senare inköpas (?) om så erfordrades - t.ex. efter förlust av det tilldelade märket. I de båda sista kurserna FRS-45 och -46 är mönstret för tilldelning av vingarna tveklöst entydigt och "man" har nu även fått struktur på nummerserien för "extravingen", även om det råkar skilja sig åt efter vilken princip detta gjordes. Saknar man kännedom om vilken vpl ff som ursprungligen tilldelats ett  visst märkesnummer vågar webmaster nog påstå, att detta nu går att utröna genom att se efter i listorna ovan, alternativt index-sidans tabell för någon av dessa kurser. I undantagsfall kom ett fåtal märken att utdelas p.g.a. förlust eller skada.


Se.gif (117 bytes)

Teckenförklaringar och förkortningar.

! = För de vingar vars serienummer i listan visas med ett rött utropstecken förefaller samma serienummer även ha utdelats till olika ff.  vilket är anmärkningsvärt - men dessa uppgifter har de facto uppgivits av respektive "Silverflygare" - "Pilot error"?
* =  Silvervingarna (SV) återlämnade/alternativt "sannolikt återlämnade" till FV. En vinge eller båda vid övergången till stamff/ffl, i de fall då två silvervingar erhållits, vilket uppenbarligen inte alltid var fallet.
º = Serienummer aldrig bekantgjorda för KOSV.
fask=fallskärmshopp
fe=flygelev

ff = flygförare
ffl = Dessa SV blev fältflygare (el. stamflygförare som tjänsten först benämndes) minst en vinge återkrävdes av FV.
fik = Flyginstruktörskurs (gamla benämningen) Fr.o.m. 2004 FLU (Flyglärarutbildning)
fll = flyglärare
fing=flygingenjör
fs=flygspanare
fsk=flygskytt
FV = Flygvapnet
GFSU = Grundläggande Flygslagsutbildning
GV=Guldvingar
= namnändring (till ...)
ki = kontrollingenjör
RAK=  Rikets Allmänna Kartverk, Kartverket
Resfk=Reservflygkåren
SV=Silvervingar. Se ovan
TL= trafikledare
vpl= värnpliktig... ex.. vpl ff fu = värnpliktig flygförare, furir

*(I/U)=  INGA UPPGIFTER
 

______________________________________________
Källor:
KOSV - Registreringshandlingar, SFF Arkiv ; Krigsarkivet
,
samt kompletterande information från Peder Thorell, ÖFS,
Lars-Erik Ingerloo, SFF. I övriga fall anges källan inom hakparentes [...]

sff-logo.jpg (3497 bytes)
  Member
SKICKA e-Post här!
E-postlåda
Länk till Krigsarkivet. Forskarvägledning.
Tabell över inskrivningsområden 1902-1941 och 1942-1969
.
(Detta nr ingår i värnpliktsnumret).


Till huvudsidan!  Använd "Bakåt-knappen" för att komma tillbaka till föregående sida. Om du just har surfat in på den här sidan når du index-sidan genom att klicka på pilen.