SILVERVINGAR
FRS 1945
svingar.png (10106 bytes)

Bilden visar lärare och elever ur FRS-45 efter godkänd examen den 19 oktober 1945.

 

Kursens samtliga 47 elever finns med på bilden*

Övre raden från vänster, elever: Nr 73 Lars "Toker" Nilsson, 98°Olle Åhnstrand, 34 Jan Geijer, 11 Bengt Bengtsson, 25 Ulf Engelbrecht, 31°Rune Gabre, 63 Per Lundberg, 58 Sven Larsson, 56 Kurt Klausson, 100 Holger Ängeskog, 52 Erling Jönsson, 50°Åke "Fifty" Johansson, 8 Bertil Edvard Andersson, 18 Karl Einar Carlsson, 19 Hans Carlsson (nä Kornbrink), 97 Gunnar Zethelius, 70 Erik Nilsson, 20 Rune Carlsson (nä Lilja), 59 Sven Gunnar Larsson, 71 Gunnar Nilsson, 7 Stig Andersson, 72 Börje Nilsson, 37 Sture Haglund, 48 Lennart "Boogie" Johansson (nä Jonblad), 92 Olof Söderlund.

Mellersta raden: Nr 75 Bengt Nyman, 6°Evert "Sexan" Andersson, 99 Lennart Åström, 83 Bertil Resmark, 84 Ingemar Rohdin, 86 Arne Rosén, 78 Gustaf Persson, 61 Per Lindman, 14 Magnus Biehl, 43 Lennart Isacson, 28 Arne Fagerström, 27 Åke Ervik, 42 Bengt-Ove Höjrup, 88 Gösta Seling, 4 Karl Axel Andersson, 76 Nils Olmin, 94 Jonas Wallbom, 9 Nalle Ankers, 96 Björn Willix, 23 Lennart Coldén, 15 Lars Blomberg, 3 Stig Lennart Andersson (nä Bellvik).

Främre raden, lärare: Furir Thomasson, vpl ff fu Martin Skoog fll, vpl ff fu Lars Pettersson (Quarfot) fll, vpl ff fu Fritz Hägeby fll, vpl fu Henric Månsson fll, sg Karl Allan Blomquist, sg Ernst Eriksson (nä Halling), fv Åke Olsson, lt Löwenhielm, lt Hans Rhenwall, kn Ingemar Wilander (chef), lt Lars-Gunnar Gullstrand, lt Svante. Nordqvist, fk Per-Olof Olsson, fing asp Jan Olov Arman, fplm Wickman, vpl ff fu Sven Morell fll, vpl fu Leif Lindblad fll, vpl ff fu Sigvard Svanbeck fll.

_____________________________
*
Behjälpliga konsulter med namn vs uppställningen ovan har varit Evert Andersson och Jan Geijer ex. RFS-45. (Jan-feb. 2006)

 

Evert "Sexan" Andersson ur FRS-45 på 2 div/F16 i början på 1946. Här framför en av flottiljens nya Mustanger vilka hade levererats till Bromma av amerikanska piloter under våren 1945. Efter att ha varit en tid för översyn samt "målning och märkning" på Bromma flögs de sedan upp till Uppsalaflottiljen av snabbutbildade svenska ff och därmed blev F 16 den flottilj i flygvapnet som först fick P-51 Mustang - som blev J 26 i FV. Ur FRS-45 kom 6 stycken vpl ff att tilldelas F 16 för att där påbörja sin GFSU:1 på J 26. Ur FRS-44 hade 5 st. "Silvervingar" redan tidigare tilldelats Uppsalaflottiljen, vilket innebar att F 16:s totala tilldelning av vpl flygförare kom att stanna vid elva st. Foto: Evert Andersson© via Rolf Jung.

Saab B18A
SAAB B 18A

Flygplanet tillverkades i två huvudversioner. 18A resp. 18B.  SAAB B18A utrustades med två stjärnmotorer STW C-3 (swedish twin wasp) och 18B med radmotorer DB 605 (Daimler Benz) 12 cylindrig vätskekyld inverterad V-motor med största effekt av 1475 hkr (Hp). B 18B levererades endast till flottiljerna F1 i Västerås, F7 Såtenäs och F14 Halmstad. B 18B flög första gången den 10 juni 1944 och var drygt 100 km/t snabbare än A-versionen.

J29_provfpl_1948-09-01

B 18B vid leverans till flygvapnet den 22 oktober 1946. Bilden är tagen på SAAB i Linköpng och t.h. i bild står vpl ff korpral Björn Willix, FRS-45. Han kom senare i karriären att bli flygkapten i SAS, men representerar här flygvapnet och skakar hand med SAAB:s representant, provflygaren och tillika f.d. vpl ff fu Howard Jacobsson, RFS-III.

Jacobsson omkom tragiskt den 25/1 1951 vid ett misslyckat nödlandningsförsök med den första SAAB 29-prototypen 29001 efter motorstörningar. Foto: SAAB.

Ovanstående bild visar J21A, röd Adam med s/n 21104, en av de första serieproducerade J21:orna utrustad med samma motortyp som det alltså satt två stycken av i B 18B. 21104 tilldelades F 8 Barkarby som framgår av dess märkning, men bilden är tagen på SAAB-fältet i Linköping. I bakgrunden kan man ana att flera B 18B står uppställda (jfr med föregående bild). J 21A började tillföras flygvapnet under december 1945 och 15 fpl levererades till F8 men dessa överfördes senare till F 9 Säve, som blev den första fulltaliga J 21A-flottiljen. Foto: SAAB-Linköping arkivbild nr 21A/54 webmaster arkiv.
Evert_Andersson_Eslov_FRS-45_SK14.jpg (57575 bytes) Spit 31001 foto erik eriksson
Fotografiet på på S 31 ovan är taget på F 4 av flygtekniker Erik Eriksson men har inget att göra med Evert Andersson annat än flygplanstypen och som har lånats från SFF diskussionsforum då bilden är mycket intressant och visar det första FV-exemplaret s/n 31001. Notera att fpl har förankrats i backen för att förhindra att propellern splittras då nosen annars slog i marken vid motoruppkörning under högt varvtal. Stjärten lyftes då upp av den kraftiga luftsrömmen över stabilisatorn och för att förhindra detta vidtogs detta arrangemang som man kan se på bilden, även om lösningen just här nog förefaller att vara i klenaste laget!

På fotot t.v. poserar den blivande vpl J 26 & S 31-föraren Evert Andersson som flygelev på Eslövfältet framför "sin" SK14 nr 135 och året är 1945. Notera att motorn är igång men förarplatsen obemannad. Evert har vid detta tidsdokuments tillblivelse troligtvis ganska så nyligen fyllt 19 år och är här alltså fortfarande vad vi idag kallar för tonåring. Läsning om de värnpliktiga mustangförarna på F16 kan man göra genom att klicka på länkenhandar4.gif (182 bytes) här. Foto: via Evert Andersson©

Evert "Sexan" Andersson blev aldrig stamflygförare, utan kom att behålla sina vingar av silver under hela sin tid i flygvapnet som s.k. furir över stat:  - "Ingen brydde sig om att jag hade silvervingar och något tal om att jag skulle lämna in dessa för att få guldvingar blev det inget av med och fördes heller aldrig någonsin på tal", berättar Evert. Han förflyttades under året 1948 till spaningsflottiljen F 11 utanför Nyköping där han bl.a. blev influgen på S 31 Supermarine Spitfire P.R. Mk XIX:

- "Jag kom därmed att flyga, precis på timmen när, lika många flygtimmar på "Spitten" som jag gjorde på Mustangen, d.v.s. 425 timmar vardera..."

 

e-post_ikon.gif (1455 bytes)

Till Huvudsidan!  Använd "Bakåt-knappen" för att komma tillbaka till föregående sida. Om du just har surfat in på den här sidan når du Index-sidan genom att klicka på pilen.