Uppdaterad 2010-07-30

Kungliga Upplands Flygflottilj

1:a Divisionens Mustanger

F 16
Vasen.gif (3810 bytes)
Kungl.
Upplands
Flygflottilj


Denna bild visar svenska flygvapnets J 26 Mustang. Unik i det avseendet att den var försedd med en märkning som vid denna tid ansågs ha varit minst sagt ovanlig med utgångspukt för vad som var tillåten märkning å svenska militära fpl.

26009_Panchito_6x6.jpg (52368 bytes)

Bilden fanns publicerad en gång i tiden som omslagsbild till FLYGHISTORISKT MÅNADSBLAD nr 9-1981 som då var det rådande namnet på medlemstidningen för Svensk Flyghistorisk Förening. Tidningens redaktion bestod vid denna tid av Rolf Westerberg (†), Lennart Arjevall, Leif Fredin samt Björn Karlsson. (Foto: Rolf Westerberg).
En av tre kända bilder på 26009 där man någorlunda kan se Panchito-märket. Flera bilder efterlyses!
J26 Fv nr 26009 (Foto via Leif Fredin)

Mustangen var 26009 röd Erik och var även samtidigt märkt med namnet "Elvira" strax under det lilla påmålade kvinnohuvudet som syns skymta på kroppssidan strax framför fpl vingrot på bilden som är tagen i luften av röd Erik, men den tveklöst mest iögonenfallande målningen är dock ändå den på Panchitomärketmitt på kroppssidanTyvärr finns det f.n. endast tre kända fotografier som någorlunda ger sådan information att man kan bilda sig en uppfattning om hur detta märke såg ut. Den riktigt svåra delen för att kunna återskapa detta märke är emellertid hur färgsättningen såg ut och sannolikheten för att ett sådant fotografi skulle finnas bevarat (och i så fall med färgerna intakta) måste nog anses vara näst intill uteslutet. Det bästa man kan göra är att söka bilda sig en uppfattning om vilka färger som mest troligt kom till användning.

Syftet med denna sida är, att försöka återskapa märket i den avsikten att ta fram en eller fler färgdekaler för skaran av modellbyggare av J 26 och därmed möjliggöra för dessa att kunna märka upp en modell som 26009 mycket väl kan ha "tagit sig ut då det begav sig" på 1940-talet. Skalan är egentligen inte längre något stort problem och kan relativt lätt anpassas efter behov och som möjliggörs av de "nya" Alpsskrivarna. Förutsättningen för att kunna förverkliga detta mål är emellertid att ytterligare bilderpå Panchito-märket kan göras tillgängliga. Nuvarande utgångsläge möjliggör ej återskapandet ett historiskt (någorlunda) korrekt utseende som det sannolikt såg ut på 26009 i sitt färdiga utförande. Färgerna lär dock bli mycket svårt för att inte säga omöjligt att korrekt återskapa på ett "historiskt riktigt" sätt. Man tvingas här att gissa hur det rimligen kunde ha sett ut rent färgmässigt.

Panchito_faltan-una-pistola-copyright.jpg (154211 bytes)

"Panchito" var en sk."Disneyfigur" och var ursprungligen från 1944 (film) och som seriefigur kan den till och med ha funnits i USA redan året innan d.v.s 1943. Denna Panchitofigur kopierades av vapenteknikern Sture Mattsson (1. div./F 16).Mattson var begåvad på många vis och hade uppenbarligen även en konstnärlig ådra och redan under första mustangåret 1945 anses att han introducerade de amerikanskinspirerade kvinnohuvuden som kom att pryda 1/divisionens mustanger. Under våren 1946 anses det, att Mattson har börjat måla större och mer färggranna märken på ett par av mustangerna varav "Panchito" var en av dessa utsmyckningar.
Låt oss först se lite på bakgrunden och ta reda på var Panchito-figuren hade sitt ursprung: Panchito var en tecknad mexikansk stridstupp - eller "Cowboy" om man så vill - och som ingick i en trio som förutom Panchito själv bestod av de tecknade figurerna Kalle Anka (Donald Duck) och den brasilianska papegojan José/Joe Carioca i Disneyfilmen The Three Caballeros. (Walt Disney Productions).

Filmens produktionsår var 1944 med svensk biopremiär först den 28 mars 1947. Svenska titlar var "Tre Caballeros" men även som "Kalle Anka i Sydamerika". Man bör fråga sig om det verkligen kan ha förhållit sig så, att Sture Mattsson målade Panchitomärket långt innan filmen haft premiär i Sverige? Man bör hålla i minnet, att vi talar om mitten av 1940-tal. "Media" vid denna tid var inte ens värt namnet som vi känner det, utan närmast att betrakta som ljusår ifrån vad vi ens kan föreställa oss hur det var vid den tid när han fick inspiration och ingivelse att måla "sin" version av Panchito.
Leif Fredin och Leif Hellström lade för flera år sedan ner en hel del jobb på att få fram färgerna till märket men utan framgång. Leif F gick igenom bioannonser i Uppsala-tidningar från mitten av 1940-talet och hittade en illustration som skulle kunna ha varit förlaga. Problemet var bara att den var tryck i svart-vitt. Mattsson var därför tvungen att hitta på en egen färgskala och det finns inget som säger att den var densamma som på originalet. Gråskalan på tillgängliga bilder tyder på att så inte var fallet, när den jämförs med PR-bilder från filmen. Färgfilm var vid den här tiden mycket ovanligt och av de få färgfotograferna var ironiskt nog just Sture Mattsson och han hade inte själv någon färgbild på märket. Inte heller kunde han dra sig till minnes vilka färger han hade använt då han tillfrågades om detta på 1980-talet. (Leif Hellström).

Men om vi i stället ser på den tänkbara möjligheten att Mattsson faktiskt målade bilden före 1947 så kan han rimligtvis inte ha hämtat sin inspiration från det tillgängliga svenskaPR-materialet. Han kanske långt tidigare rent av hade sett bilden nedan till vänster som sannolikt är filmaffishen från urpremiären 1944. Den amerikanska affisch som hittils har påträffats och som var utformad för den amerikanska hemmapubliken i USA 1945 förefaller att avvika utseendemässigt från den i som användes i Mexiko var utformat på ett helt annorlunda vis men möjligheten finns självfallet att filmaffischen fanns i fler olika utföranden. Men hittills har något bevis för detta antagande ej kunnat beläggas. Vid denna tid var världskriget ännu inte slut utan skulle hålla på ytterligare under dryga tre månader och det förefaller uppenbarligen vara så, att "Panchito" hann bli en populär figur även som s.k. "War Art" på amerikanska flygplan.

Hur som helst är teorin, att bilden på Panchito i det utförande som han kom att återge på 26009 hade han kanske stött på i någon svensk veckotidning någon gång under 1946 (om nu bilden målades 1946). Alltså innan filmen hade haft svensk premiär 1947. Det verkar ju mer rimligt eftersom det ju ansågs att bilden målades under 1946. Färgtryck fanns sedan länge i populära svenska vekotidningar som t.ex. Allers, Vårt Hem och Hemmets Veckotidning m.fl. Att färgen på "Panchito" förefaller gå nästan helt i rött har nog också starkt bidragit till Mattsons val, eftersom just denna färg var synonym med 1./divisionen.

Det som är värt att notera är antagandet, att det så tidigt som år 1943 förefaller att ha funnits tecknade seriestrippar (comic strips) på Panchito och resten av trion. Vad som motsäger att Mattsson kan ha hämtat sin inspiration från tecknade bilder är emellertid en mycket viktig detalj och som består i hur den bård i Panchitos hatt - eller sombrero - har framställts av honom. Skillnaden är påfallande och består inte alls av de svepande "bågar" som finns målat på 26009. Däremot förekommer det på det amerikanska "war-art" märket och på filmaffischen!

Bilderna nedan kan tack vare vänligt tillmötesgående från Leif Fredin publiceras här och visar med all önskvärd tydlighet att just sombrerons mönster avviker från hur Mattson valde att återge detta på 26009 vilket pekar på att hans förlaga rimligen måste vara hämtad från någon annan bildkälla.

Panchito_comic_strip-1_1943.jpg (23990 bytes) Panchito_comic_strip-2.jpg (10040 bytes)
Som framgår av dessa bilder har sombreron t.v. - det i seriernavanligt förekommande sicksack-mönstret, medan den på den högra inte har något som helst mönster och framställs här precis som den gör i filmen! Notera att delstrippen t.v. är daterad året innan "Panchito" hade haft sin filmpremiär!

Filmpremiärdatum:

Urpremiär den 21 december 1944 i Mexico City.
USA-premiär den 3 februari 1945.
Svensk biopremiär den 28 mars 1947

Imdb: The Three Caballeros (1944)

Panchito i filmen Panchito hittad på www !
Dem mexikanska affischen ? Påfallande likhet med figuren på 26009


handar4.gif (182 bytes)Panchito i "Los Tres Caballeros". Detta kan nog vara "världspremiäraffischen" från Mexiko. Notera den spanska texten - alltså inte inte bara i själva titeln, utan spanska ord som "de" = "by" på engelska och "En Tichnicolor" skulle bli "In Technicolor" på engelsk-amerikanska.

Första bilden nedan är återfunnen på Internet, men tyvärr utan någon form av informativ text. Bilden är att hänföra till kategorin "war art" dvs målningen satt på ett i detta fall amerikanskt krigsflygplan - dock ej från den numera så berömda B-25:an med samma namn.
Nästa (andra) bild visar vapentekniker Sture Mattsson sysselsatt med att måla en av divisionens mustanger. Denna bild återfanns i den nu nedlagda tidningen "Kontakt". Därefter gjordes jämförelser mellan de mest prominent framträdande detaljerna på Mattsons ännu ej kompletta målning med bilden ovan. Efter en stund var saken klar. Detta var tveklöst "Panchito". Låt oss göra en jämförelse mellan de bägge bilderna nedan.

Bingobilden där Sture Mattsson målar Panchito på 26009.
Detalj av märket via Leif Fredin

Panchitoprototyp2007-06-10

Bilden ovan är "återskapad" av Emil Lindberg och är resultat av ett förtjänstfullt arbete med mycken nedlagd tid och och kan betraktas som en prototyp till den tilltänkta dekalen. Här har sombrerons bård och antal "bågar" justerats för att bättrestämma överens med Mattssons originalmålning på 26009. Vi vill framhålla att detta är vår tolkning av tillgängliga bilder, men vi gör på intet vis anspråk på att resultatet skulle vara en flyghistoriskt korrekt återgiven bild för den sakens skull. Tvärt om! Det finns veterligen inget foto som visar att Panchito skulle ha haft någon revolver i sin vänsterhand på 26009. Den korrekta färgsättningen är ej heller känd och går därför inte att återskapa, utan grundar sig på gissningar och antaganden vad som kan anses vara rimligt.

palett

j26--panchito-skal.jpg (28626 bytes)

Ovan: En fix och klar Panchito återfunnen på I-net!
Mycket bra, men lite väl grov "röd Erik" på fenan.

Sture_Mattsson.jpg (61432 bytes)
Skapade flyghistoria: Sture Mattsson, F16


Sammanfattbingsvis var märket troligtvis ännu inte helt färdigmålat när de kända fotografierna togs.Huruvida märket vid senare tillfälle kom att färdigställas av Mattsson tycks emellertid ingen längre veta och så länge inga fotografier kan påvisa att så var fallet kan man tyvärr bara gissa sig till hur det förhöll sig med den saken! Men vad kommer färgbilden ifrån? Någon som vet?


Sista sidan som behandlar en liten bit av mustangepoken på F16 fortsätter här!


Till Huvudsidan!Använd "Bakåt-knappen" för att komma tillbaka till föregående sida. Har du just surfat in här så klickar du på pilen till vänster.