SILVERVINGAR
RFS-III
svingar.png (10106 bytes)

Bilden visar elever och lärare ur RFS-3 efter godkänd examen. Fotografiet är taget den 19 oktober 1940.

 

Övre raden, 23 elever
Harald Larsson, Olof Bülow, Gustaf Widholm, Gunnar Ljunggren, Olle Persson (nä Hagermark), Bertil Pettersson (nä Rodell), Sten Söderblom-Englund, Gunnar Nordgren, Per-Olof Swensson, Gunnar Elfsberg, Evan Nilsson (nä Sönnerstam), Eric Ryberg, Gösta Nordin, Evald Smitt, Stig Lindström, John Martinsson, Carl Sandblom, Axel Jansson (nä Eneholm), Magnus Olof Brauer, Helge Nilsson, Rolf Gustavsson, Sven Edin, Gunnar Hogman.

Andra raden 18 elever
Hans Ihrman, Hans Westerberg, Nils Wijkander, Evald Lind, Gösta Hedén, Rune Steinmark, Gunnar Rosenkvist, Per-Olov "Olle" Olsson, Arne Johansson (nä Tengler), Sten Torberger, Dag Gnosspelius, Gunnar Gudmundsson, Eric Gustafsson, Arne Skogsberg, Curt Elfving, Lennart Bergen, Lennart Smith, Carl-Otto Qwarnström.

Tredje raden 19 elever
Åke Hallner, Hans R:son von Heidenstam, Ingvar Lindblad, Claes Lindelöf¹, Nils Lindahl, Carl Nilsson, Eric Rosenberg, Hans Persson (nä Uddborn), Sven Isaksson, Lars-Erik Wetterholm, Morgan Pettersson (nä Paller), Åke Christiansson, Gustav "Skattkistan" Pehrsson (nä Tommos), Rune Larsson (nä Funcke), Bror Torsten Nilsson, Ulf Edde, Erik Pettersson, Arne Rosell, Howard Jacobsson.

Fjärde raden sittande, 16 lärare
Fing Hans Enderlein, (civil) sg Erik Johansson, sg Erik Rapp, fk Evert Silwén, fk Olof Lindberger, fj Åke Olsson, lt Nils Olov Swensson, lt Kjell Rasmusson, lt Nils Dahl, lt Sten Ahlfors, lt Erik Berthel, fj Gustav Sjunnesson, fk Gösta Carls, fk Martin Bunke, sg Eriksson, sg Erik Persson [
1943]

Bratt berättar i sin bok om Persson från RFS III som kallades "Skattkistan" Jag har antagit att det är Hans Gustaf Persson nä Uddborn (ingenjör på Kockum, civil FIK enligt översänd artikel från 40-talet). Evald Lind berättar om honom i sin bok, med namnet Uddborn och att denne nödlandade på Bornholm i februari 1941 (även omnämnt i texten i Svenska vingar 4 - In memoriam, där med namnet Persson). Men enligt Bratt kvaddade "Skattkistan" en B 4 i Norrland vid samma tid. Men vem var då "Skattkistan"? Se. "Brevlådan" i SFT nr 6/06 s.39.

Under rubriken "Namnlistan i SFT 4/06 sid 47": Persson nä Tommos Vpl 476-28-39. Smeknamnet "Skattkistan" erhöll han av divC Göte Ekdahl och anledningen till detta var att han vägrade att flyga baksits ihop med en annan pilot. I händelse av haveri kunde två piloter då omkomma! Han finns omnämnd i Bratts bok Silvervingar s. 125.
(Martin Skoog; SFT 6/06).

flygvapnets-skaermmoessa2.gif (81747 bytes)

Först så sent som i slutet av nov 2010 upptäckte Webmaster en intressant artikel publ. i den amerikanska tidningen The Seattle Times från år 1992. Trots att tidigare tämligen regelbundna sökningar på internet gjorts på namnet Gustav Tommos blev det aldrig något napp förrän nu, men bättre sent än aldrig. En skärmdump gjordes eftersom länkadressen inte kan betraktas som beständig kanske, men denna finns även medtagen här.

Tommos-gustav.jpg (159600 bytes)
vpl_fe_Lindelof_frs-3_skuggad.jpg (52725 bytes) nils-wijkander-J8-rfs3.jpg rfs3-lindfoto.jpg (37991 bytes)
Claes Lindelöf (1917-1986) tilldelades SV nr R3 och han var därmed den, med det lägst kända serienumret på någon silvervinge där innehvaren är känd. Av okänd orsak fullföljde emellertid Lindelöf aldrig sin GFSU.
Här iförd uniform m/30 med dess speciella och karaktäristiskt höga krage, men ännu utan någon silvervinge. (F 5, KrA)
Nils Wijkander (1916-1991) här fotograferad framför en J 9 Gloster Gladiator.
Foto hämtat ur "IKAROS" - Flygmusei årsbok - för 2008: "Fotokavalkad": Urval ur Nils Wijkanders album (Sven Scheiderbauer).
Silvervingen - med tyvärr okänt serienummer-pryder här Wijkanders uniformsbröst. (FVM).
Sten Söderblom-Englund och Gunnar Elfsberg. Sten blev senare förstepilot för Cessna och flög enmotoriga fpl över Atlanten. Han försvann under en sådan flygning och återfanns aldrig.
Gunnar flög tidningsflyg. Han omkom under inflygning på Jönköpings flygplats. (Foto ur Evald Linds bok "Vägen till Barkarby" som han utgav år 2006 kort före sin död).

 Skicka e-post

Till Huvudsidan!  Använd "Bakåt-knappen" för att komma tillbaka till huvudsidan. Om du just har surfat in på den här sidan når du den genom att klicka på pilen.