SILVERVINGAR
RFS-II
svingar.png (10106 bytes)

 75 sid. 170 x 230 mm

ISBN 91-630-7551-2

Ritat och berättat av 13 Nilsson

Innehållet i denna bok består av två handmålade och handtextade böcker: "Flygare i Helg och Söcken" samt "På jakt med Gloster" och gjordes av Georg Nilsson (1917-1941). Originalen var bevarade och hade vårdats under alla år av Georgs bror Bertil Nilsson och utgavs av Claes och Anders Eriksson år 1999.

Då något examensfotografi för denna kurs ej existerar, kan denna bok liknas vid en liten guldgruva eftersom den även innehåller fotografier på alla de flygelever som gjorde GFU vid Reservflygskola 2. För den som är seriöst intresserad av reservflygarnas historia kan boken rekommenderas. Den borde fortfarande gå att få tag på trots att ett årtionde har förflutit sedan utgivningen - tiden flyger ! /Håkan Svensson, Webmaster

Utdrag ur bokens  förord:

"Georg målade och skrev innehållet som publiceras i boken under tiden han genomgick sin flygutbildning i andra världskrigets inledningsskede vid reservflygskola 2. Det är en mycket personlig och ibland också överraskande humoristisk skildring av Sverige under dessa dramatiska år. Förutom att böckerna är så välgjorda slås man också av det anmärkningsvärda i att han lagt ner detta enorma arbete på att roa sig själv och sina närmaste kamrater. Vi tyckte att morbror Georgs välgjorda små böcker inte fick falla i glömska. Tvärtom ville vi göra dem tillgängliga för alla oss efterlevande och våra barn och barnbarn.

När vi suttit och bläddrat i innehållet har det dessutom slagit oss att dessa bilder och texter kanske till och med bär på ett litet historiskt värde. Morbror Georgs strängt personliga betraktelser av sin egen flygutbildning under krigsåren kan ju faktiskt aven ses som ett litet udda tillskott till den svenska flyghistorien."

Göteborg i december 1998
Claes Eriksson

(75056 bytes)

En kall vintermorgon i slutet av januari 1940 anlände till Skåne ett kolli svenska flygarämnen innehållande 90 st. ynglingar som skulle utgöra råmaterial till den andra Reservflygskolan. Först i Ljungbyhed, men kort därpå förflyttades de till vad som benämndes som F5:s detachement i Eslöv, vilket skedde med start den 10 februari då man inledningsvis i princip endast ägnade sig åt snöskottning eftersom Skåne hemsöktes av stark kyla och våldsamma snöstormar vid denna tid.
Flygeleverna på bilden är iförda rejäla flyghjämar av typen störtkruka plus fårskinnsoveraller och dito fodrade sälskinnshandskar. Från vänster står Agne Sjöberg följd av Assar Svensson som visade sin duglighet genom att även få genomgå utbildning till flyglärare och t.o.m erhöll provlygarutbilning. Han kom därefter att tjänstgöra hela kriget ut och först den sista juni 1945 muckade han efter att ha gjort militärtjänst i Flygvapnet i drygt fem år i uniform som värnpliktig furir, Siste man är Bertil Stenbäck som inte kom att gå ett lika lyckosamt öde till mötes. Han förolyckas tragiskt redan under december månad 1940 vid ett flyghaveri med en J11 ur den nyuppsatta F9-flottiljen.
Fotografiet är taget i Eslöv i februari-mars 1940 (Via O. Malmsten).

RFS-2 fotograferade Eskilstuna den 1 Maj 1940

Detta är veterligen det enda existerande fotografi där samtliga ur RFS-II finns med på en och samma bild.
Fotografiet togs första Maj 1940 av Eskilstuna-Kurirens fotograf och fanns publicerad i tidningen påföljande dag. (Via O. Malmsten).

 

rfs2_foto_1941.jpg (137494 bytes)
Bilden ovan visar en skara på 23 man ur RFS-II Eslöv/Eskilstuna, där de flesta - närmare bestämt 40 stycken - av totalt 54 utexaminerade elever - kom att tilldelas den nyuppsatta F 9- flottiljen vid Säve utanför Göteborg.

Fotografiet är taget på Restaurant Aston i Stockholm efter avslutad eskaderövning i "Östra Svealand" i september 1941. Mer om denna övning finns  f.ö. att läsa på sidan "Beredskapstid".  Silverflygarna på den övre raden är: 1. Torsten Brismar 2. Erik Eiritz (F4) 3. Bertil Sundberg 4. Ejde Lindelöv 5. Åke Andersson (F4) 6. Gösta Falck  7. Karl Emil Nordvall (F1) 8. Allan Persson (nä Tuneryd).

Mellersta raden:  Bertil Klintman, Assar Svensson, Anders Eriksson (F1), Olof `Olle´ Malmsten, Gunnar Pettersson (nä Darsenius), Olov `Olle´ Pettersson, Gustaf Leijonflycht (civilklädd).

Nedersta raden: Gösta `Jesper´ Hydén, Sigurd Larsson (nä Lihuvud), Gösta Svensson, Gunnar Nilsson, Allan Abrahamsson, Tore Jonsing (F4), Ove Huzell och Olof Wallin.

I avvaktan på att flygfält och förläggningar skulle bli klara vid Säve stationerades de emellertid bl.a på Bungefältet vid Fårösund. Därmed inledde F9 sin verksamhet i och med att eleverna påbörjade GFSU:1 på J8 Gloster Gladiator 1940.

J 9:orna fick hålla till på en stor åker vid Roma Kloster, men det var vid Fårösund som de fyrtio flygeleverna vilka tilldelats F9 inställde sig den i juli 1940. Vissa flög dit medan resten fick åka båt. Utbildningen pågick sedan till den sista september samma år och därefter flögs Glostrarna till resp. baser medan J 9 :orna återlämnades till F8. Resterande elever lämnade Gotland per båt och 1:a divisionens elever hamnade efter en kortare tids ledighet på Såtenäs, där F7 organiserat sig. Man väntade på leverans av de italienska "nödköpen" och efter det att FIAT CR42 - d.v.s. J 11:an efterhand kom att levereras  kunde den andra perioden av flygslagsutbildningen ske. GFSU:2 avslutades därefter den 9 april 1941. En del elever överfördes till F8 och en annan del hempermitterades och en del andra anställdes på F9 på överstatskontrakt. 2:a divisionens J8:or kom att ersättas med J11.

1_Sista-glosterflygningen.jpg (41125 bytes)

Malmstens sista flygning med Glostern. Klicka på bilden för att se den större !

 
Den 22 juni 1941 anfaller Tyskland Sovjetunionen i vad som senare kommer att bli mer bekant under namnet "Operation Barbarossa". För Sveriges del innebar detta början på nya inkallelser med kraftigt förhöjd beredskap vid midsommartid. Finland passar på att anfalla Sovjetunionen för att söka återta det som förlorades vid vinterkriget 1939-40.

1-promenad3.jpg (64183 bytes)
3sv-rfs2.jpg (90899 bytes)

Bilden ovan har också sin historia naturligtvis och visar en del av Västkustens Säkra Luftförsvar. Här påpassligt fotograferade på sin lediga tid någon gång under vintern 1940. Dessa tre vpl ff är korpraler från det närbelägna F9 (som är under uppförande) och de tar just en söndagspromenad mellan Hjulvik och Torslanda. Det är bitande kallt denna krigsvinter och till vänster står den handsklöse Göteborgaren Lars Wahlström och fryser om händerna. Rune Nilsson har däremot rejäla handskar och till och med sköna flygstövlar och snajdiga "ridbyxor". Bägge bär även dubbelknäppta jackor över sina m/30 uniformer, medan den av kyla något mer vane norrlänningen Olle Malmsten, inte har behov av sådant trams vid rådande temperatur. Däremot råder enhetlig klädsel vad anbelangar huvudbonad. Men vad är detta!? Ingen krönt och bevingad propeller! - Brukades inte denna till pälsmössorna? Det tycks som dessa i stället försetts med en vanlig knapp! - Sannolikt då prydd med de tre kronorna kanske man vågar gissa. (Teckningen är ur "På Jakt med Gloster" av Georg Nilsson & foto via O.Malmsten).

Varför Malmsten något slarvigt brukar förväxlas med flygaren nedan bidrar

Münchhausen (18842 bytes)

hans berättelser från ett långt och
minst sagt händelserikt flygarliv
!

Olle Malmsten R48 Foto: Rune Malmberg F21 Museum FskmS mod-39.jpg (188484 bytes)

      Malmsten iförd blå flygvapenuniform modellår 1930 med flygarmärke m/36 i silver samt flygskyttemärke m/39 och som även visas t.h.

 

1941-03_Malmsten-nederst.jpg (70961 bytes)

(Via O. Malmsten)

Ett gäng silverflygare ur RFS-II roar sig på sin fritid (?) med trädklättring en strålande vårvinterdag och det har blivit mars 1941. Tallen lär ännu stå kvar på gamla LV 7:s område utanför Luleå, nu något resligare kan man förmoda. Högst upp i toppen befinner sig George Nilsson. Därefter Allan Abrahamsson, Berglund, Assar Svensson och Olle Malmsten på lågan. George Nilsson förolyckades  vid en kollision den 7 maj 1941 i luften över sin hemstad Trollhättan, alltså endast någon månad efter fotografiet togs.

se-caw.jpg (140491 bytes)
Bilden ovan är klickbar: Fairey Firefly TT Mk1 SE-CAW tillverkat 1945 i England för British Royal Navy. Ombyggt till målbogserare och sålt till Svensk Flygtjänst AB 1955. SE-CAW flögs bl.a. av Olle Malmsten under dennes anställning som målflygare vid SFT mellan 1944-1982. Denna klenod ställdes av 1964 och skänktes till Malmö tekniska museum samma år. Hamnade sedan i förråd hos Flygvapenmuseum men ansågs av museiledningen inte platsa i nya Flygvapenmuseet i Linköping och beslut togs i stället att fpl i stället nu skulle "deponeras" i Danmark, under vad som i allra sämsta fall kan betyda att detta sker under en "obestämd tidsperiod". SFF:s skrivelse 2006 till Statens försvarshistoriska museer i saken kan läsas här.

Skicka e-post

Till Huvudsidan!  Använd "Bakåt-knappen" för att komma tillbaka till huvudsidan. Om du just har surfat in på den här sidan når du denna genom att klicka på pilen