Svenska Flygvapnets Flygarmärken
&
Facktecken

Se.gif (117 bytes)

Uppgjord

2006-07-30


fvlogo.gif (5243 bytes)

Uniformsbestämmelser
för
FLYGVAPNET

(UniF)
_________

Del I

Modellbestämmelser för flygvapnets
uniformspersedlar m m

Fastställda genom go nr 2400/1951


Stockholm 1952

 

   Flygnavigatörmärke m/40

 

UniF-utdrag_1.jpg (272250 bytes)


Bilderna på denna sida är hämtade ur rubr. UniF och  avser ändringar som anges nedan i dess högra hörn  (Ä 8) är   "Ändring nr 8". Kan datumet i vänstra hörnet tolkas som 1954-10-06 ? Om så är fallet skulle detta kunna peka på att flygnavigatörsmärket kan ha introducerats under detta år! I praktiken innebar det ju endast att märkets benämning förändrades från "flygspanarmärke" till flygnavigatörmärke då "spanarnamnet" ej längre var relevant p.g.a. det nya behovet av ett märke för den kraftigt växande antal navigatörer  inom flygvapnet. De bägge märkena var  f.ö. helt identiskt utformade.
 

UniF-bilaga-13.jpg (237649 bytes)


 

UniF-1952_rev8.jpg (83980 bytes)
 

Bilaga 12 (Ä 8): Som framgår finns nu även facktecknet för flygnavigatör medtaget, men vilket år detta sker är inte lätt att få grepp om i UniF (!)

 Studerar man sidan över införda rättelser (nedan) blir man minst sagt förvirrad vad gäller de olika årtalen på go ! Varför utfärdades det ej generalorder förrän i början på 1960-talet. Det tyder ju på en anmärkningsvärd "fördröjning "( Ändr nr  8 & 9 ).
 

UniF-bilaga_fo.jpg (198073 bytes)

 

Finns det någon "gammal navigatör" som kanske kan ha upplysningar som kan bidraga till att kasta ljus över när flygnavigatörsmärket första gången kom i bruk inom flygvapnet !
   Klicka här och skicka ett e-Mail!
Skicka ett mail och berätta!

Klicka här för att komma till huvudsidan! Använd" Bakåt" knappen för att komma tillbaka till  föregående sida. Om du just surfat in på denna sida når du indexsidan genom att klicka på pilen!